Porträtt marcus rosenburg

Grattis Marcus – årets sjuksköterskedoktorand

Att drabbas av ett svårläkt sår kan vara livsförändrande. Marcus Rosenburgs doktorandprojekt lyfter fram patientens perspektiv av att drabbas och syftar till att förebygga återfall. Nu tilldelas han utmärkelsen Årets doktorand av Svensk sjuksköterskeförening.

Varje år väljer Svensk sjuksköterskeförening ut en doktorand vars forskning utmärker sig särskilt. I år är det Marcus Rosenburg, som är sjuksköterska och halvvägs genom sina doktorandstudier i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Han belönas för sitt doktorandprojekt om att förebygga uppkomsten av svårläkta bensår, ett projekt som sätter fokus på patienten och dess möjligheter att själv hjälpa till för att motverka återkommande besvär, vilket är vanligt hos de som drabbas.

Marcus Rosenburg tar emot stipendiet årets doktorand  av svensk sjuksköterskeförening
Marcus Rosenburg tar emot stipendiet som Årets doktorand av Svensk sjuksköterskeförening.

– Det känns fantastiskt! Jag ser det som en bekräftelse på att jag har gjort något viktigt och bra. Att just Svensk sjuksköterskeförening, denna gigant för att stärka omvårdnad genom kunskap och vetenskap, har valt ut mig och detta projekt sätter vården av dessa patienter på kartan. Dessa patienters lidande och svårigheter kommer i och med detta upp på agendan, vilket känns angeläget, säger Marcus Rosenburg, som vid sidan av doktorandstudierna även undervisar på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Svårläkta sår kan vara livsförändrande

Svårläkta bensår kan vara livsförändrande för den som drabbas, visar Marcus Rosenburgs forskning. Så kallade venösa bensår bildas på grund av bristande cirkulation i benen och gör att patienten behöver behandling med omläggning och kompression i månader eller till och med år. Den drabbade påverkas både fysiskt och psykiskt.

Dessutom fortsätter bensåren att göra sig påminda efter färdig behandling, visar intervjuer som Marcus har gjort i en av sina studier. De lever kvar i minnet som en påminnelse om åldrandet. Ofta finns en oro för att såren ska komma tillbaka och livsstilsförändringar som personen tvingats till på grund av sina svårläkta sår riskerar att hänga kvar efter tillfrisknandet.

Brist på kunskap ett stort problem

Okunskap om svårläkta sår är ett stort problem, och en anledning till att många får återkommande besvär.

– Målsättningen med projektet är att patienten, efter att ha genomgått behandling, är medveten om vad som har hänt, vilka insatser som behövs, eller till och med krävs för att minska risken för nya sår. Det är viktigt att den som behöver kompressionsstrumpor vet vilken nytta de gör. Patienter som tror att såret uppkommit av yttre våld eller skada, och inte av kroniskt skadade klaffar i benet, ser inte kompression som en naturlig och viktig del av livet, säger Marcus Rosenburg.

Viktigt med tydlig information

Målet med Marcus doktorandprojekt är att utveckla en personlig egenvårdsplan för att patienten själv ska kunna arbeta för att undvika återfall.

– Om patienter ska ändra saker i sin livsstil och utföra egenvård krävs mer än att vårdpersonalen nämner det i förbifarten. Det krävs en tydlighet, en struktur i vad som kan, behövs och måste göras. Att veta orsaken bakom sårets uppkomst och utdragna läkningstid, men också möjligheter och risker, är avgörande.

Vill använda pengarna för att sprida kunskap

Stipendiet uppgår i år till 112 000 kronor, vilket gör att summan följer Svensk sjuksköterskeförenings ålder sedan den bildades 1910.

– Jag vill att pengarna ska komma patienter med bensår till godo, genom god omvårdnad där patienten själv får ta, och till och med uppmanas, att ta plats. Stipendiet gör det möjligt för oss att åka på konferenser och sprida vår forskning nationellt och internationellt, vilket känns både viktigt och relevant. Exakt hur vi kommer att använda pengarna får vi planera tillsammans i forskargruppen, säger Marcus Rosenburg.

 

Mer information:

Läs mer om forskningsprojektet ”Egenvård som metod för att minska risken för såråterfall” på projekthemsidan.

Marcus doktorandprojektet ingår i ett större forskningsprojekt för att minska risken för återfall i svårläkta sår.