Gustav Wollentz UNESCO Chair on Heritage Futures

Nya verktyg och metoder för att arbeta mot framtiden

Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet får ett nytt tillskott. Dr Gustav Wollentz forskar om metoder och praktiker för att öka framtidskompetensen (futures literacy) för de som arbetar i kulturarvssektorn. Han kommer att bidra till den redan unika forskningsprofilen inom 'Heritage Futures'.

Gustav Wollentz är doktor i arkeologi från universitetet i Kiel och har tidigare arbetat vid Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum. Sedan 2019 arbetar han på NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik.

"Att vara knuten till Unescoprofessuren är en fantastisk möjlighet. I min forskning är jag intresserad av hur kulturarvssektorn kan arbeta mer proaktivt mot framtiden. Jag arbetar för närvarande som konsult för ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) där vi fokuserar specifikt på foresight, som inkluderar en rad metoder och praktiker för att arbeta mot framtiden. Vårt mål är att öka framtidsmedvetenheten inom kulturarvssektorn på global nivå", säger Gustav Wollentz.

Professor Cornelius Holtorf innehar Unescoprofessuren i Heritage Futures vid Linnéuniversitetet, och han är nöjd med det nya tillskottet.

"Med Gustav Wollentz kommer vi att stärka vårt engagemang att arbeta med foresight på global nivå. Hans arbete kommer att bidra till att utveckla verktyg och metoder för kreativt framtidstänkande bland de som arbetar i kulturarvssektorn över hela världen", säger Holtorf.

Foto: Jessica Bustamante