Cornelius Holtorf

Hallå där, Cornelius Holtorf, som deltar i UNESCO:s världskonferens i Mexico City

Kulturpolitik och hållbar utveckling är temat för UNESCO:s världskonferens MONDIACULT, som arrangeras i Mexico City 28-30 september 2022. En som är på plats är Linnéuniversitetets Cornelius Holtorf, innehavare av en UNESCO-professur inom arkeologi med inriktning på framtiden. På plats är även över 100 kulturminstrar från hela världen.

Syftet med MONDIACULT är att forma en mer robust och motståndskraftig kultursektor, som är förankrad i hållbar utveckling och som främjar solidaritet, fred och säkerhet.

På konferensen deltar mer än 100 kulturminstrar, men också representanter från över 150 mellanstatliga organisationer, UNESCO-partners, civilsamhället och några av de andra UNESCO-professurerna inom kulturområdet. Den första upplagan av MONDIACULT arrangerades 1982, också den i Mexico City. Den andra upplagan ägde rum i Stockholm 1998. 

Hur känns det att delta i MONDIACULT?

Cornelius Holtorf i Mexico
Cornelius Holtorf på MONDIACULT.

– Det känns spännande! Jag har aldrig tidigare deltagit i den här typen av globala konferenser på ministernivå, med delegationer från hela världen. Jag hoppas att det här evenemanget kommer att ge ny fart för den globala politiska dialogen om kultur för hållbar utveckling.

På vilket sätt medverkar du på konferensen?

– Jag ska medverka på ett ”side event” som handlar om hur kultur kan adressera klimatkrisen. Rubriken är “Responding to the climate emergency: new imperatives for cultural policy” och eventet arrangeras av Climate Heritage Network. Jag ska även prata med så många som möjligt och försöka väcka intresse för betydelsen av att planera professionellt för framtiden och ha framtidskompetens – futures literacy – inom kulturområdet, och speciellt inom kulturarvssektorn. Detta är ju den unika inriktningen för UNESCO-professuren på Linnéuniversitetet.

Varför är det viktigt att diskutera kultur och kulturpolitik i relation till klimatkrisen?

– Mänskligt liv på jorden kommer att förändras genom klimatförändringarna. Vi behöver anpassa samhällen och global politik inom många områden. Kultur handlar om hur vi som människor ger mening till våra liv, om värdena som styr vårt beteende, och vad eller vem vi litar på. Vi behöver förstå hur allt detta kommer att förändras, eller behöver anpassas inför framtiden, med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt. Kulturpolitik behöver stödja den processen. Kultur och kulturarv kan ge inspiration men även bidra till lösningar på olika sätt. Inte minst genom att visa att förändring är normalt och att det kan leda till ett bättre liv på olika sätt.

Vad hoppas du att resultatet ska bli från konferensen?

– Förhoppningsvis kommer slutsatsen visa på betydelsen av kultur för att mildra klimatkrisen. Och även betydelsen av att planera professionellt för framtiden inom kulturområdet för att guida kultursektorn framåt. Jag hoppas också att fler blir intresserade av vår verksamhet inom heritage futures.

MONDIACULT arrangeras av the Mexicos regering, 28-30 september 2022.

Mer information: