Återbruk av byggmaterial från hus

Hallå där, Eva Haraldsson, som arrangerar inspirationsdagen i cirkulärt byggande och återbruk

Tillsammans med Ambrose Dodoo håller du i inspirationsdagen - Cirkulärt byggande och återbruk i Växjö den 6 september. Inspirationsdagen är även en del av en kurs på institutionen för byggteknik. Med korta inslag från flera kunniga föreläsare är tanken att främja nytänkande och utveckling för ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Varför arrangerar ni inspirationsdagen?

– Vi vill visa att institutionen för byggteknik är med på tåget när det gäller att vidga kunskapen om cirkulärt byggande. Vi hoppas att det kan leda till samarbeten med andra på Linnéuniversitetet, inom näringslivet och offentlig sektor.

Vem eller vilka tycker du ska delta?

– Inspirationsdagen är öppen för alla som är intresserade av ämnet men riktar sig särskilt till yrkesfolk, alla som går kursen Cirkulärt byggande och klimatdeklarationer, alla på institutionen för byggteknik, men också andra medarbetare vid universitetet. Vi tänker att inspirationsdagen kan bli en gemensam plattform att stå på när det kommer till cirkulärt byggande och förhoppningsvis kan man då lättare se vilken roll man själv kan ta.

Vad får man lära sig mer om under er inspirationsdag?

– Förståelsen för att detta är en av många förutsättningar för vår framtid. Förståelsen för att vi gjort väldigt lite och att det inte bara handlar om återvinning av glas och metall i hemmet. Under dagen får man bland annat lära sig mer om återbruk av ödehus, oattraktiva samhällen och återbruksbranschen i Småland och sydöstra Sverige. Det kommer även bli information om hur man kan designa bostäder för att kunna vara mer flexibel och vad trä och skog kan ha för roll i omställningen till ett cirkulärt och hållbart byggande.

Om man ska bygga hållbara privathus eller flerfamiljshus idag, vad ska man då tänka på när det gäller exempelvis byggnadsmaterial?

– Man ska kanske först fundera över OM man verkligen behöver bygga eller köpa ett nytt hus. Kan man kanske bygga om eller renovera i stället? Om man ändå kommer fram till att det behöver byggas nytt, måste det bli hållbart och inte bara fokus på den kortsiktiga ekonomin och man behöver väga in möjligheten till att använda resurser som exempelvis byggmaterial som redan är i omlopp. Huset skall bli betydligt äldre än du blir. Tänk att det skall fungera över tid.

Folk arbetar hemifrån i allt högre grad och vi går mot en osäkrare ekonomisk framtid, kan detta påverka hur vi tänker kring vårt boende?

– Det verkar så. Fler människor vill ha en hållbar livsmiljö där man bor. De som jobbar inom tjänstesektorn har ofta möjlighet att arbeta hemifrån. Detta har delvis resulterat i att många söker sig från städerna där fler arbetsplatser finns, till mindre samhällen och byar där man upplever en större livskvalité. Dock har den gängse bilden av hur man lever klimatsmart varit att bo i tätorten, med korta avstånd till arbete och livsmedel, men den bilden börjar förändras. I synnerhet när det kommer till ett hållbart liv för hela människan.

Hur får vi byggsektorn att ta sitt ansvar och återbruka byggdelar och material i stället för att skicka det till deponi?

– Just nu är det nästan omöjligt att göra det i stor omfattning, men alla i branschen behöver ta sitt ansvar och göra det man själv kan. Dessutom får inte kortsiktiga ekonomiska mål vara enda kriteriet för att bygga. Det kommer behövas helt nya affärsidéer och företag som tar hand om och förädlar och förmedlar återbrukade byggmaterial. Vi måste fundera noga när det kommer till att använda nytillverkade beståndsdelar och tänka på demonterbarhet och möjlighet till att byta eller laga.

Idag är det status att bo stort. Kan detta komma att förändras i takt med att klimatkrisen blivit alltmer uppenbar? Tror du att det i framtiden kan bli så att man kommer sträva efter att bo så litet och smart som möjligt?

– JA!!!

Datum: 6 september

Tid: 9.30-16.30 Plats: M-husets entré, Linnéuniversitetet, Växjö

Läs mer om inspirationsdagen och ta del av programmet