Personer i grupp lyssnar på guide

Hallå där, Sofia Jönsson Ekström och Johan Älvgren, som arrangerat nationell miljö- och hållbarhetsträff

Linnéuniversitetet har i dagarna stått som värd för träff i nätverket MLUH – miljöledning i universitet och högskolor. Under två fullspäckade dagar har miljöchefer, hållbarhetsstrateger, miljösamordnare med flera, från sammanlagt 17 svenska lärosäten, träffats kring aktuella och brännande frågor inom miljö och hållbarhet vid lärosätena.

Vad har ni pratat om?

Lärosätenas klimatarbete är en het fråga och en programpunkt handlade om hur lärosätena gemensamt kan mobilisera genom det nystartade klimatnätverket, där vi arbetar över lärosätesgränser. Lärosätena står inför många gemensamma möjligheter och utmaningar och syftet med träffen var att utbyta idéer och erfarenheter samt inspirera varandra.

Vi pratade också om hur vi följer upp och utvärderar hållbarhet i utbildning och forskning. Hur vet vi om vi lyckas rusta våra studenter för en hållbar omställning och hur följer vi upp nyttiggörande av vår forskning på ett kvalitativt sätt? Flera intressanta exempel delades och diskuterades.

En annan högaktuell fråga som diskuterades är hur styrningen av lärosätenas hållbarhetsarbete kommer att se ut de kommande åren, med ny regering.

Vi fick också visa upp Universitetskajen och professor emeritus Bo Bergbäck tog oss med på en uppskattad rundvandring med fokus på hållbarhetsaspekter. Unescoprofessor Cornelius Holtorf presenterade utställningen Tillbaka till framtiden som nyss har satts upp i Kunskapskuben i hus Vita.

Vad tar ni med er till hållbarhetsarbetet vid Linnéuniversitetet?
Massor med goda idéer, att vi delar många av utmaningarna i detta arbete och att det finns en stor vilja att jobba tillsammans över lärosätesgränser! Konkret fick vi en hel del bra tips kring det nya uppdraget om energibesparing, som vi tar med oss. Även olika erfarenheter kring för- och nackdelar med miljöcertifiering är värdefulla i det fortsatta arbetet på Linnéuniversitetet.