Gruppbild på installerade professorer 2022

Högtidligt firande av Linnéuniversitetets nya doktorer och professorer

Fredagen 25 mars arrangerades Linnéuniversitetets akademiska högtid i Ikea-salen på campus i Växjö, där nya professorer, doktorer och hedersdoktorer för både 2020 och 2021 hyllades.

Högupplösta pressbilder från fredagens båda ceremonier finns att ladda ner via denna länk: https://imagevault5.lnu.se/shares/ree65loyul

Förra årets akademiska högtid vid Linnéuniverstetet ställdes in på grund av pandemin. I år kunde arrangemanget genomföras, om än med begränsat antal deltagare uppdelat på två ceremonier. Antalet doktorer och professorer var därför fler än normalt, då högtiden uppmärksammade nya professorer och doktorer under två år istället för ett.

Sammanlagt installerades 24 professorer och 27 doktorer promoverades. Sex forskare och lärare fick ta emot Linnéuniversitetet hedersutmärkelser för framstående insatser inom akademin.

Även två hedersdoktorer utsågs vid årets ceremoni. Professor Christer Kiselman fanns på plats för att ta emot sin utmärkelse som hedersdoktor för sitt mångåriga arbete inom forskningen vid Linnéunivesitetets matematiska institution.

Qinghai Xu, professor vid Hebei Normal University, Shijiazhuang, Folkrepubliken Kina, är namnkunnig palynolog och geolog, utsågs till hedersdoktor redan 2019, men promoverades först nu, vilket gjordes digitalt.

Årets mottagare av Stora Linnéstipendiet Laura Ferrans, doktorand vid institutionen för biologi och miljö fanns på plats och tog emot Kalmar och Växjö kommuns gemensamma stipendium om 500 000 kronor. Hon får stipendiet för sitt arbete om hållbar cirkulär hantering av muddrade sediment.

Emil Fridolfsson fick samma stipendium redan 2020 och fanns på plats för att ta emot priset han fått för sitt arbete om vitaminbrist hos östersjöfisk.

För underhållningen svarade John Martin Bengtsson och Göran Åhlfeltdt som framförde My Way och Because We Believe. Lena Müller och Maria Ingemarsson Berg framförde styckena Salut d’amour och Ave Maria.

Cirkusgruppen Face First visade sin akrobatiska tolkning av Clara Alvsdotters avhandlingThe Corporeality of Death: Bioarchaeological, Taphonomic, and Forensic Anthropological Studies of Human Remains.

Efter de båda ceremonierna avslutades högtiden med middag för deltagarna och deras inbjudna gäster.

Professorer som installerades

Fredrik Falkenström
Professor i psykologi

Ambrose Dodoo
Professor i byggteknik

Hanna Palmér
Professor i matematikdidaktik

Daniel Ericsson
Professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning

Krister Bredmar
Professor i företagsekonomi

Maria Hedlin
Professor i pedagogik

Peter Erlandson
Professor i pedagogik

Disa Bergnehr
Professor i pedagogik

Johan Malmqvist
Professor i pedagogik

Ulrica Hörberg
Professor i vårdvetenskap

Peter Lindström
Professor i kriminologi

Hans Sternudd
Professor i konst- och bildvetenskap

Stefan Eklöf Amirell
Professor i historia med inriktning mot globalhistoria

Helene Ehriander
Professor i litteraturvetenskap

Marie Oscarsson
Professor i hälsovetenskap

Per Ranstad
Professor i maskinteknik

Karl-Olof Lindahl
Professor i matematik

Martin Gren
Professor i kulturgeografi

Jesper Andersson
Professor i datavetenskap

Ewa Bergh Nestlog
Svenska språket med didaktisk inriktning

Douglas Brommesson
Professor i statsvetenskap

Johanna Witzell
Professor i skogsskador

Mauro Caporuscio
Professor i datavetenskap

Kristoffer Holt
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Doktorer som promoverades

Jenny Ahlberg
Ekonomie doktor i företagsekonomi

Emil Fridolfsson
Filosofie doktor i ekologi

Christofer Osbeck
Filosofie doktor i ekologi

Anu Susanna Helin
Filosofie doktor i ekologi

Richard Nasilele Mutafela
Filosofie doktor i miljövetenskap

Eva Sörenson
Filosofie doktor i ekologi

Jonathan Lindström
Filosofie doktor i kemi

Erik Lexne
Filosofiedoktor i biomedicinsk vetenskap

Ingrid Gustafsson
Filosofie doktor i vårdvetenskap

Ferawati Ferawati
Filosofie doktor i biomedicinsk vetenskap

Helena Vandesande
Filosofie doktor i biomedicinsk vetenskap

Marie Bennedal
Filosofie doktor i historia

Nafiseh Sadat Mousavi
Filosofie doktor i litteraturvetenskap

Signe Kjær Jensen
Filosofie doktor i litteraturvetenskap

Eva Cronqvist
Filosofie doktor i pedagogik

Eva Klope
Filosofie doktor i pedagogik

Marina Wernholm
Filosofie doktor i pedagogik

Camilla Forsberg
Filosofie doktor i pedagogik     

Elaheh Jalilzadehazhari
Teknologie doktor i skogsindustriella produktionssystem

Andreas Ebbelind
Filosofie doktor i matematikdidaktik

Jonas Nordqvist
Filosofie doktor i matematik

Erik Österlund
Filosofie doktor i data- och informationsvetenskap

Helena Grundén
Filosofie doktor matematikdidaktik

Erdelina Kurti
Filosofie doktor i data- och informationsvetenskap

Sara Florisson

Teknologie doktor i byggteknik

Niki Chatzipanagiotou
Filosofie doktor i data- och informationsvetenskap

Mirko D’ Angelo
Filosofie doktor i data- och informationsvetenskap

Förtjänsttecken 2021 och 2022

Yvonne Becherini
Docent i astropartikelfysik

Stefan Gössling
Professor i turismvetenskap

Linda Fälth
Docent i pedagogik

Katarina Rupar Gadd
Universitetslektor i energiteknik

Gunilla Byrman
Professor i svenska språket

Mirjam Ekstedt
Professor i vårdvetenskap

Maria Lindgren
Docent i svenska språket

Johan Bergh
Professor i skogsskötsel