Installation i träd visar hur vattnet transporteras upp genom stammen ut i grenarna.Foto Per Wahlgren

Huseby Bruks utställning gestaltar forskning från Linnéuniversitetet

Att göra forskning begriplig och förståelig för en bred allmänhet är målsättningen för den satsning Huseby Bruk gör i sin utställning ”Nyfiken på”. I ett pilotprojekt deltar två forskare från Linnéuniversitetet, Michael Dorn och Martin Bader.

Huseby Bruk har som långsiktig ambition att den årliga vår– och sommarutställningen ska ge utrymme för att gestalta forskningsresultat och göra forskning begriplig och greppbar för en bredare allmänhet. Tanken är att tema och form kommer skifta över tid men alltid inkludera skog och vatten. Tre forskare har i årets utställning getts möjlighet att delta med sin forskning; Michael Dorn och Martin Bader från Linnéuniversitetet och Ola Svahn från Högskolan i Kristianstad.

Huseby Bruks utställning "Nyfiken på" Foto: Per Wahlgren

Byggteknik – korslimmat trä

Händer som testar virkets hållfasthet.Huseby bruks utställning "Nyfiken på". Foto: Per Wahlgren

Michael Dorn, universitetslektor och docent vid institutionen för byggteknik, forskar inom korslimmat trä, dagligdags förkortat KL-trä. Delar av hans forskning gestaltas i Husebys utställning genom en jättelik kub i korslimmat trä. Det visuella intrycket är enormt och ger besökaren möjlighet att förstå KL-träets bärkraft och användningsområden.

Kub i korslimmat trä syns på utställningen i Huseby Bruk Foto: Per Wahlgren

– KL-trä är ett relativt nytt material som utvecklades för ungefär 25 år sedan. Materialet har fått stort genomslag världen över, bara i Sverige finns fyra producenter, förklarar Michael. KL-trä används framför allt i flervåningshus för bostäder eller kontor där väggar och bjälklag samt takkonstruktionen är gjorda av KL-trä. Dessutom kan KL-träskivor även användas i trapphus och hisschakt.

Inuti kuben av korslimmat trä. Foto Per Wahlgren

Sverige har för avsikt att bli klimatneutralt till år 2045 och byggsektorn spelar en stor roll i den omställningen. I januari 2022 trädde nationella regler angående klimatdeklarationer för byggnader i kraft i syfte att reducera klimatavtryck från nya byggnader. Ökad användning av trä som byggmaterial anses som en viktig del i detta sammanhang.

– KL-trä är ett relativt nytt material som utvecklades för ungefär 25 år sedan. Materialet har fått stort genomslag världen över, bara i Sverige finns fyra producenter.

Michael Dorn

Forskningsresultat visar att ett flervåningshus byggt i KL-trä ger upp till 30 % mindre CO2-avtryck jämfört med ett likvärdigt hus byggt med betongstomme. 

Trödrot på Huseby bruks utställning "Nyfiken på". Foto: Per Wahlgren

Skog och trä – Det expansiva trädet

Martin Bader är universitetslektor och forskare i skogsekologi vid institutionen för skog och träteknik. Martin forskar om trädfysiologi och om samspelet mellan träd, patogenerämnen som orsakar sjukdom, exempelvis smittsamma mikroorganismer virus eller bakterier) och insekter och hur dessa påverkas av torka. Andra forskningsområden är skadedjursbekämpning och ekosystemsvar på klimatförändringar.

I utställningen "Nyfiken på" ligger fokus på det expansiva trädet och i en installation utomhus visualiseras vattnets transport från rötterna upp i stammen ut i grenarna.

– Vetenskapsutställningarna på Huseby Bruk är en fantastisk plattform för att visa upp vår forskning och nå ut till allmänheten.

Martin Bader

Träden behöver mycket vatten för att växa och transportera livsnödvändiga ämnen men även för att svalka sig på sommaren.

Huseby Bruks utställning "Nyfiken på"

Utställningen ger möjlighet att förstå samspelet i naturen och vad som kan möjliggöra trädens växande.

– Vetenskapsutställningarna på Huseby Bruk är en fantastisk plattform för att visa upp vår forskning och nå ut till allmänheten, säger Martin.

Det viktiga vattnet och kemiska föroreningar

Den tredje delen i utställningen är inomhus och visualiserar forskning som bedrivs av Ola Svahn vid Högskolan i Kristianstad. Hans installation på Huseby Bruks utställning åskådliggör hur kemiska föroreningar följer vattnets väg.

vatten och kemiska föroreningar

Ola är specifikt intresserad av och har påvisat i sin forskning hur vattnet som släpps från vattenreningsverk innehåller betydande kvarstående medicinrester och hur de följer vattnets väg samt vad det kan ha för effekter för djur, fåglar och människor.

vatten och kemiska föroreningar Foto: Per Wahlgren

Fortsättning

Huseby Bruk har ambitionen att utvecklas till ett kunskapsnav kring frågor om skog och vatten. Satsningen på utställningen ”Nyfiken på” är en komponent i den långsiktiga ambitionen där Linnéuniversitetet är en av flera partners.

Till utställningen kopplar Huseby Bruk också föreläsningar och seminarier samt pedagogiska aktiviteter som riktar sig till skolor.

vatten och kemiska föroreningar

Utställningen är öppen sedan påsk och kommer att finnas att beskåda under hela året. Bredvid installationerna finns information som hänvisar till hemsidan samt korta filmklipp som förklarar ämnen och forskningen.

Läs mer

Byggteknik

Skog och träteknik

Huseby Bruk skog och vatten ”Nyfiken på”

Foto: Foto: Per Wahlgren