deltagarna vid konferensen

iInstitute medarrangör för internationell sommarskola om digital humaniora

Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, språk och medieteknik föreläste och höll i workshoppar vid Bal-Adria 2022 i Kroatien.

Den 13–17 juni 2022 hölls den tredje Baltic-Adriatic Summer School on Digital Humanities i Zadar i Kroatien. Huvudarrangörer var iInstitute vid Linnéuniversitetet och Department of Information Sciences vid University of Zadar. De 40 deltagarna kom från 15 europeiska länder och var studenter på masternivå, doktorander, postdoktorer och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom yrkesarbetande inom kulturarvssektorn.

Under konferensen medverkade flera forskare från Linnéuniversitetet. Ahmad Kamal och Koraljka Golub gav en introduktion till metoder inom digital humaniora, medan Daniel Ocic Ihrmark presenterade verktyg för textanalys.

Läs mer på sommarskolans webbplats.