Vid Universitetet i Köln

Inspiration i fokus för studieresa till Köln

Fakultetskansliet vid fakulteten för konst och humaniora (FKH) bytte i höst sin vanliga lunch-till-lunch-konferens med fokus på eget utvecklingsarbete mot en studieresa fylld av inspiration och social samvaro till Universitetet i Köln i Tyskland.

– Vi brukar kombinera inhämtande av kunskap med inspiration och social samvaro på våra lunch-till-lunch-konferenser. Och det har vi verkligen gjort på den här resan, berättar Ulrika Bengtsson Verde, kanslichef vid fakulteten för konst och humaniora. 

– Vi håller klimatfrågan mycket högt vid vår fakultet, och försöker därför låta bli att flyga, fortsätter hon. Vi valde att resa till Universitetet i Köln eftersom det är det partnerlärosäte inom europauniversitetet EUniWell som ligger närmast oss, och som vi kände att vi skulle kunna åka tåg till.

Universitetet i Köln

Tanken var att hela kansliet skulle delta på, men av olika skäl blev det inte så. Det blev till slut 21 personer som reste, det vill säga ungefär 2/3 av kansliet. Resan genomfördes med stöd av medel från Erasmusprogrammet.

– Vi fick überbra hjälp av Leonie Tillmanns, mobility manager vid Universitetet i Köln. Hon satte samman ett ambitiöst program åt oss där vi bland annat träffade ledningen för den humanistiska fakulteten, och hade matchmaking med personer med samma eller liknande arbetsuppgifter.

Dag 1 i Köln fick de träffa den humanistiska fakulteten, och speed-dejta medarbetare från Köln. Under dag 2 träffades man i mindre grupper kring olika ämnen och funktioner.  

– Jag tycker det var en oerhört lärorik och inspirerande resa som öppnade upp för en rad perspektiv och tankar.

Medarbetare på fakultetskansliet

Vad gav då mest under resan?

– Speed-dejtingen var bäst, säger studievägledare Marie Waller. Genom den fick vi möjlighet träffa många olika personer som jobbade med olika saker. Det visade sig till exempel att de inte hade någon studievägledare, utan det låg delat på flera olika funktioner. Det var intressant att höra. Och de var också väldigt nyfikna på oss, och vad vi jobbade med.

– Det var också intressant att upptäcka hur bra vi är på vissa saker, till exempel när det gäller studentperspektiv och breddat deltagande. Det jobbade de inte alls med, berättar utbildningsadministratör Stina Hultberg, och fortsätter:

– Ett par saker tycker jag var extra intressanta. Det är till exempel obligatoriskt i deras språklärarutbildning att studenterna ska vistas i det land vars språk man läser. De har också en förberedande och behörighetsgivande termin för alla internationella studenter från utanför EU. Den handlade en hel del om språk, men också om studiemetodik och om tysk kultur. Det var jättespännande att höra.

– Vi i Sverige har kommit mycket längre fram i digitaliseringen än vad jag trott. Kanske kan man säga att vi är lite bortskämda.

Medarbetare vid fakultetskansliet

Ni tog alltså tåget till Köln. Hur var det?

– Tåg är väldigt socialiserande, och man hinner prata mycket med varandra, säger Ulrika. Det fick vi många positiva kommentarer kring i vår utvärdering. Men det finns en del utmaningar när man åker med en så här stor grupp. Ibland var det jobbigt, men alla var väldigt tappra!

På tåget

– Jag tycker det var en fantastisk resa på flera sätt och något som påverkade mig mycket var den sociala kontakten med alla.

Medarbetare vid fakultetskansliet

– Vi valde till slut att resa med dagtåg, och fick vi god hjälp av Centralens Resebutik i Kalmar att boka våra resor. Det blev till slut en tågresa med två byten, i Köpenhamn och Hamburg.

Vågar man fråga hur lång tid resan tog?

– Den tog cirka 15 timmar. Enkel väg.

I Köln
I Köln

Det blev ändå ett ganska stort gäng som inte följde med. Hur hanterade ni det?

­– De gjorde samma grupparbete som vi (försökte) göra på tåget. Sedan hade de trevligheter även på hemmaplan, till exempel var de på studiebesök vid polisutbildningen i Växjö och fick med sig en hel del bra tankar därifrån.

Vad händer nu? Hur tar ni tillvara på erfarenheterna från ert besök vid Universitetet i Köln?

– Ett konkret resultat som vi redan arbetar med är ta in en studentmedarbetare vid kansliet, berättar Ulrika Bengtsson Verde. Det jobbar vi med nu. Vi välkomnar också gärna besök från andra lärosäten till oss!

Detta gäller för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med Erasmusprogrammet vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete syftar till att stärka både studenters och anställdas förmåga att förstå och aktivt verka i en global kunskapsmiljö. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder ger möjlighet att utveckla och stärka universitetets kompetens och därmed även verksamheten. Ansökan till Erasmusprogrammet sker löpande. 

Erasmusprogrammet gör det möjligt för alla medarbetare, såväl personal inom verksamhetsstöd som undervisande personal och doktorander, att söka stipendium för personalfortbildning inom det egna arbetsområdet. Stipendiet ger bidrag till extrakostnader såsom resa och uppehälle.

Läs mer om Erasmusprogrammet på Linnéuniversitetets intranät.