Läraren Tomas Nilsson med studenten Keisuke Yamamoto

Inspirerande lärarutbyte i Japan

Tomas Nilsson på Ekonomihögskolan har precis kommit hem från Japan efter ett lyckat besök på ett av Linnéuniversitetets partneruniversitet, Akita International University. Vi ställde några frågor till Tomas för att höra hans tankar kring lärarmobilitet och internationaliseringsarbete.

Berätta om bakgrunden till att du åkte på lärarutbyte till just Akita International University och har du varit på utbyte tidigare?

– Jag blev beviljad lärarmobilitetsmedel redan 2020, men kunde inte åka förrän nu på grund av pandemin. Jag har alltid haft ett stort intresse för Japan, som började med intresse för japansk kampkonst, arkitektur, mat, musik, natur och så vidare. Mitt intresse har de senaste åren fördjupats och blivit ett intresse för japanska samhället och de många utmaningar som finns där. Jag är dessutom övertygad om att Linnéuniversitetet skulle tjäna mycket på att utöka sin samverkan med japanska universitet.

– Jag har besökt Akita International University (AIU) en gång förut, under 2016, och imponerades av hur aktivt och systematiskt de arbetar med student- och lärarutbyte. Det är särskilt imponerande eftersom AIU ligger i norra Japan, långt från storstäder och kända turistorter. Dessutom ligger själva universitetet cirka 40 minuter med tåg och buss från centralorten Akita, omgiven av vacker natur. Det skapar en särskild atmosfär på universitetet.

– De flesta studenter bor på campusområdet och är engagerade i gemensamma aktiviteter på kvällarna. På kvällarna (och nätterna!) vistas dessutom många av studenterna i det fantastiska Nakajima Library, ansett som ett av världens vackraste bibliotek. Bara biblioteket är värt besöket.

Hur länge var du där?

– Jag var på AIU den 27 november till den 2 december. Jag bodde i en fin liten lägenhet på campusområdet.

Faktaruta

Tomas Nilsson är universitetslektor i företagsekonomi/marknadsföring. Han är en del av kunskapsplattformen Ledarskap och organisatorisk förnyelse.

Här kan du läsa mer om att delta i mobilitet och undervisa utomlands via Linnéuniversitetet: https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/internationalisering/finansiera-mobilitet/utbyte-for-undervisande-personal/

Kan du berätta lite mer konkret om dina möten och vilka du träffade? Vad diskuterade ni?

– Jag hade ett digert program under mina dagar på plats. Första mötet var med universitetets vicepresident Yoshitaka Kumagai. Vi diskuterade den digitala omvandlingen av den högre utbildningen men även betydelsen ett attraktivt campus som är väl integrerat i den omgivande naturen. På en av kurserna jag medverkade på föreläste jag om svenska mediers bevakning av kriget i Ukraina. Jag hade även flera intressanta möten med professor Clinton Watkins som är programansvarig för deras Global Business Program. Jag berättade bl a om Ekonomihögskolans arbete med AACSB ackrediteringen. Andra givande möten var med studenter för att diskutera deras erfarenheter av studentutbyte mellan Sverige och Japan.

Kommer dina möten leda till framtida samarbete eller något annat? Hur ser framtiden ut? Kommer du fortsätta att samarbeta mer med AIU?

– Jag kommer besöka AIU igen 2023 för att diskutera samverkan kring forskning om turism i skuggan av naturkatastrofer. Jag kommer även ha en fortsatt dialog med Clinton Watkins om hur Ekonomihögskolan och Global Business Program vid AIU kan samverka framöver. Förhoppningsvis kan Mark DeBoer komma till Linnéuniversitetet under 2023 för att dela med sig av erfarenheter om hur man träna studenter i akademiskt skrivande.

– Dessutom avser jag boka in en period av skrivande på AIU under hösten 2023, med många timmar i Nakajima Library för inspiration och välmående.

Berätta kort om dina tankar om hur man kan arbeta med internationalisering som enskild forskare på Linnéuniversitetet

– Håll dig informerad om vilka möjligheter som finns för att få finansiering för utlandsvistelse. Åk på konferenser för att knyta personliga kontakter, vilket ofta är helt nödvändigt för ett bra utbyte . Kontakta gärna mig för att ställa frågor och/eller få idéer om vistelser i Japan!

Slutligen, har du något annat du vill tillägga?

– Linnéuniversitetet i allmänhet och Ekonomihögskolan i synnerhet borde ha mer utbyte med Japan! En start vore att skapa ett Japan-nätverk på universitetet.

Tomas Nilsson och Yoshitaka Kumagai
Tomas Nilsson tillsammans med Yoshitaka Kumagai, vicepresident vid Akita International University.
Nakajima Library
Nakajima Library vid Akita International University är ansett som ett av världens vackraste bibliotek.
Tomas Nilsson och Keisuke Yamamoto
Tomas Nilsson träffade Keisuke Yamamoto, student vid Akita International University som ska studera vid Linnéuniversitetet våren 2023.
Akita International Universitys campus
Akita International Universitys campus i vinterskrud.