Torbjörn Forkby installationsföreläser

Universitetets nya professorer föreläser om sin forskning

Lär dig mer om klimatnödläget, vikingar, småstaters utrikespolitik, kriminella seniorer och mycket mer när Linnéuniversitetets nya professorer och hedersdoktorer håller installationsföreläsningar. Föreläsningarna äger rum 18, 21 och 23 mars 2022 och är öppna för alla.

I år kommer 30 nya professorer att föreläsa, liksom årets hedersdoktor. Föreläsningar ges i Kalmar fredag 18 mars, samt i Växjö måndag 21 mars och onsdag 23 mars. De är öppna för alla och ingen anmälan krävs.

Välkommen att ta del av universitetets forskning inom pedagogik, kulturgeografi, arkeologi, idrottsvetenskap, hälso- och vårdvetenskap, kemi, medie- och kommunikationsvetenskap, kriminologi, statsvetenskap, skog och trä, litteraturvetenskap, nationalekonomi, matematik, datavetenskap med flera ämnen.