Samtliga deltagare i årets International Staff Training Week.

Interkulturell kommunikation och erfarenhetsutbyte i fokus på årets Staff Training Week

Förra veckan hölls Linnéuniversitetets International Staff Training Week, när vi bjuder in kollegor från universitetsvärlden till oss för att lära mer om bland annat interkulturell kommunikation och interkulturell konflikthantering. I år deltog 39 personer från 18 länder, bland annat Etiopien, Equador, Japan, Slovenien, Tyskland, Ukraina och USA.

Vi hade också med oss kollegor från några av universiteten inom EUniWell-samarbetet, och vi frågade dem vad de tyckte om veckan som gått.

Sylvie Jeannic, Nantes universitet, Frankrike, berättar att det var andra gången hon var på Linnéuniversitetet. Hon jobbar inom HR och fick möjlighet att jobbskugga vår HR-avdelning när hon var här nu.

– Jag hade gärna träffat dem längre tid. Det är väldigt intressant att jämföra mitt arbete med deras.

Dolores Pescador, Universitetet i Murcia, Spanien, säger att hon arbetar med innovation och kommersialisering av forskning, och att hon fick möjlighet att jobbskugga en person som arbetade med just detta.

– Det var mycket intressant. Jag skulle vilja bjuda in honom till oss i Murcia för att på bästa sätt delge mina kollegor hur ni arbetar. Det skulle ge oss mycket.

Camilla Cosi och Sivia Ferrini, Universitetet i Florens, Italien, tycker att en sådan här utbildningsvecka är ett utmärkt tillfälle för att fördjupa kunskaper och utbyta erfarenheter.

– Vi har träffat många människor med olika erfarenheter, kunskaper och kulturell bakgrund. Det är jättenyttigt och ger många nya tankar.

Sivia Ferrini, Universitetet i Florens, Sylvie Jeannic, Nantes universitet, Camilla Corsi, Universitetet i Florens, och Dolores Pescador, Universitetet i Murcia.

Nedre bilden:
Sivia Ferrini, Universitetet i Florens, Sylvie Jeannic, Nantes universitet, Camilla Corsi, Universitetet i Florens, och Dolores Pescador, Universitetet i Murcia.

Övre bilden:
Samtliga deltagare i årets International Staff Training Week.