Forest as seen from above

Internationell sommarskola belyser sambandet mellan klimatkris och kolonialism

Hur hänger dagens växande klimatnödläge ihop med europeisk kolonialism? Det är temat när 18 doktorander från fyra världsdelar samlas på Linnéuniversitetet i Växjö för sommarskolan Concurrences and Connections: The Colonial Anthropocene.

Många forskare menar att den globala uppvärmningen, som människan ofta sägs vara orsak till, har rötter långt tillbaka i historien. De menar att dagens klimatsituation går att spåra så långt tillbaka som när den europeiska kolonialismen tog sin början för över 500 år sedan. Det var starten för en framväxande miljöförstöring och även för förtryck och orättvisor som lever kvar idag. Det här sambandet mellan dagens så kallade klimatnödläge och kolonialism är temat för sommarskolan, som arrangeras 15-19 augusti 2022.

– Tanken med vår sommarskola är att sammanföra doktorander och forskare från olika delar av världen som alla undersöker kopplingen mellan klimatnödläget, kolonialismen och kapitalismen. Vi diskuterar historisk, sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning som bidrar till förståelsen för denna koppling, säger Johan Höglund, som anordnar skolan.

Mänsklighetens största utmaning

Under en vecka får 18 doktorander ta del av ny forskning inom området. De får möjlighet att diskutera sina avhandlingsprojekt, ge feedback, knyta kontakter och få hjälp av en internationellt handplockad lärarkår. De kommer från tio länder och arbetar inom olika ämnen som historia, sociologi, statsvetenskap, litteraturvetenskap och design.

– Klimatnödläget är den största utmaning som människan någonsin stått inför. Om vi inte förstår vad som ligger bakom det kan vi inte ta oss an den på ett riktigt sätt. För att skapa sådan förståelse måste forskare från olika ämnesområden samarbeta över de traditionella gränserna. Denna sommarskola är en del av ett sådant arbete, säger Johan.

 

Mer information:

  • Sommarskolan Concurrences and Connections: The Colonial Anthropocene är den tredje i ordningen som arrangeras av The Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Den genomförs med stöd från Crafoordska stiftelsen och Åke Wibergs stiftelse.
  • Anthropocene (eng) Antropocen (sv) – människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem. (Nationalencyklopedin)