Besök av Japans ambassadör

Japanska ambassadören Masaki Noke på besök – innovation och forskning i fokus

Linnéuniversitetets samarbeten med Japan uppmärksammades av Japans ambassadör Masaki Noke under fredagen när han gästade campus i Växjö.
– Vi har haft samarbeten med Japan ända sedan början av 90-talet och starka nätverk öppnar upp möjligheter för våra forskare, lärare och studenter, säger vicerektor Ann-Charlotte Larsson.

Sedan november 2021 är Masaki Noke Japans ambassadör i Sverige och nu pågår en rundresa i landet, där universitet som samarbetar med Japan och har stort engagemang inom forskning och innovation prioriteras av ambassadören. Under besöket diskuterades svenska förutsättningar och arbetssätt för att vara ett innovationskraftigt land, där samhälleliga strukturer skiljer sig länderna emellan.

– Både Sverige och Japan ligger i framkant när det kommer till innovation och forskning, men genom att dra nytta av varandras erfarenheter kan vi fortsätta utvecklas, menar vicerektor Ann-Charlotte Larsson.

Ett pågående samarbetsprojekt är Mirai 2.0, där Linnéuniversitetet är ett av nitton svenska och japanska lärosäten som tillsammans arbetar för utveckling kring forskning, innovation och utbildning. Fyrtio forskare från Linnéuniversitetet är aktiva inom projektet, som spänner över flera ämnen. Projektledare Charlotte Skoglund ser ljust på framtiden:

– Mirai 2.0 är i gång nästa år ut. Vi utvärderar nu och arbetar för ett mer långsiktigt nätverk som inte ska vara i projektform. Men först ser vi fram emot Research & Innovation Week i Japan i november, där många av oss kommer att träffas fysiskt för första gången.

Läs mer om projektet Mirai 2.0 och Research & Innovation Week.

Bildtext: Kay Svensson, avdelningschef externa relationer vid Linnéuniversitetet, Charlotte Skoglund, projektledare, Linnéuniversitetet, Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, Linnéuniversitetet, Kenji Katano, Japans militärattaché, Mitsuru Suzuki, Linnéuniversitetet, Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet samt Masaki Noke, Japans ambassadör i Sverige.