Två kvinnor som samtalar

Jobba som mentor till en student med funktionsnedsättning!

Inför höstterminen behövs det nya mentorer till studenter med funktionsnedsättning. Arbetet kan du utföra på campus eller på distans.

Som mentor stöttar du en annan student med:
• att organisera, strukturera och planera studierna
• att göra tidsscheman och veckoplanering
• att uppmuntra studenten till att arbeta självständigt

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på 2–3 timmar per vecka och självklart får du lön för arbetet.

Läs mer om uppdraget
Anmäl ditt intresse till mentorskoordinator Anna Nymark via funksam@lnu.se