Joel Martinsson framför biblioteket på Harvard

Joel kombinerar statsvetenskap med magnetkameror på Harvard

Hur får man som doktorand in foten på ett av de mest prestigefyllda universiteten i USA? Joel Martinsson läste en intressant bok, kontaktade författaren – och blev inbjuden till forskningslabbet Greene lab på Harvard University. Där vill han lära sig använda neurovetenskap till att bättre förstå politiskt beslutsfattande.

– Jag läste boken Moral Tribes av Joshua Greene, professor på Department of Psychology vid Harvard University i USA. Den handlar om hur våra etiska principer påverkar vilka val vi gör och hur vi lever tillsammans. Jag blev superinspirerad eftersom jag kände att mycket av det Joshua beskrev stämde in även på det politiska livet, vilket jag som statsvetare är intresserad av.

Det berättar Joel Martinsson, doktorand i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Men historien tog inte slut när boken tog slut.

Om politikers agerande i dilemman

De tankar Joel Martinsson presenterade för Joshua Greene handlar om hur resultaten från hans och andra neurovetares forskning skulle kunna tillämpas på det politiska livet. Hur etiska förståelser påverkar beslut i så kallade dilemmasituationer, det vill säga situationer när det inte finns ett etiskt givet rätt och fel, är väl utforskat inom bland annat psykologi, beteendevetenskap och neurovetenskap. Däremot finns det väldigt få empiriska studier inom statsvetenskapen.

– Politiken är ett speciellt område med sina egna regler, traditioner och principer. För att kunna förstå dilemman i politiken måste man beakta dessa. Det är här jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från riksdagen och med ett statsvetenskapligt perspektiv.

Det Joel kommer att göra i Greene lab är därför bland annat att ta fram nya dilemman som kan hjälpa oss att bättre förstå hur etiska förståelser påverkar politikers agerande i dilemman.

– Jag mejlade helt enkelt Joshua och förklarade hur jag tänkte. Det slutade med att han bjöd in mig till sitt neurovetenskapliga forskningslabb, Greene lab, för att utveckla mina tankar där.

Men historien tog inte slut där heller.

– I samma veva fick jag också ett så kallat graduate fellowship från Edmond & Lily Safra Center for Ethics, även det på Harvard. Så jag kommer att ha två akademiska hem under min tid på Harvard: ett inom neurovetenskap och ett inom etik.

Ett läsår på Harvard

Tack vare Joels nyfikenhet kommer han alltså att tillbringa ett läsår på Harvard, med början i september. Han är tacksam för det stöd han fått från handledare och prefekt under processen. Hans mål på Harvard är egentligen ganska enkelt – ”att lära mig så mycket som möjligt!”.

– Jag är ju statsvetare i grunden, så att arbeta på ett forskningslabb inom neurovetenskap och i ett forskningscenter inom etik ska bli superspännande, men också utmanande. Förhoppningsvis kan jag också bidra med mitt statsvetenskapliga perspektiv.

Joel kommer att fokusera på att lära sig mer om neurovetenskap och fMRT-metoder.

magnetkamera

Om fMRT

fMRT står för funktionell magnetresonanstomografi. När nervceller aktiveras, ökar deras syreförbrukning och till följd av det blodflödet i området. Dessa förändringar påverkar blodserumets magnetiska egenskaper. Med hjälp av en magnetresonanstomograf (magnetkamera eller MR-kamera) kan då man mäta var i hjärnan nervcellerna aktiveras och när.

– Det handlar om att använda magnetröntgenkameror i forskningssyfte. Det är ovanligt inom statsvetenskaplig forskning, men jag tror att det skulle kunna hjälpa oss besvara många intressanta frågor. Till exempel har neurovetenskap gett oss en djupare insikt om i vilken grad olika beslut är ett resultat av en snabb, känslostyrd eller en mer långsam, reflekterande tankeprocess. Det är insikter jag tror även skulle kunna hjälpa oss att bättre förstå politiskt beslutsfattande, exempelvis i dilemmasituationer.

– Jag hoppas såklart kunna utvecklas som forskare genom att lära mig nya teorier och metoder som jag kan dela med både studenter och kollegor hemma på Linnéuniversitetet. Sen hoppas jag också att jag utvecklas som föreläsare. På centrat för etik vet jag att många arbetar med innovativa pedagogiska metoder och förhoppningsvis kommer jag att kunna lära mig mycket av dem.

Förutom det vardagliga arbetet i labbet och på centret med forskning och undervisning, kommer Joel huvudsakligen att arbeta med sitt avhandlingsarbete om politiska dilemman och egenskaper.

Joel Martinsson framför biblioteket på Harvard

Ett spännande äventyr

Utöver att vara i en spännande forskningsmiljö finns det mycket runt omkring som gör att Joel ser fram emot ett spännande äventyr. På plats kan han även delta i undervisningen och de många aktiviteter som sker på hela Harvard.

– Alla nya människor man kommer att träffa, platser man kommer att få se och saker man kommer att få lära sig … Det kommer säkert en del kända politiker till olika evenemang på campus och som politiknörd kommer jag nog inte att kunna slita mig från dem.

– Jag har också precis gått med i Harvards roddklubb för doktorander. Att ro är ingenting som jag gjort tidigare, men det kommer säkerligen att bli en kul grej under året!