LNU-flagga

Kamprad-stiftelsen beviljar 28 miljoner i anslag till fem forskningsprojekt

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat sammanlagt 21 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt vid Linnéuniversitet. Ett femte projekt, där Linnéuniversietet samverkar med Linköpings universitet får sju miljoner kronor.

Projekten som beviljats anslag för 2022 är:

 • Datorn är det nya munspelet! – Musikproduktion på landet
  Martin Knust - 6 800 000 kronor
  I samverkan med nätverket Make Music Matter!, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna

 • Entreprenörskap för ett hållbart energisystem inom lantbruket
  Ulrika Welander - 4 700 000 kronor
  I samverkan med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Vätgas Sverige, MMG konsult AB, Metacon AB och H2O Agro

 • Entreprenörskap på landsbygden - effekter på arbetsmarknadsetablering och livskvalitet
  Mats Hammarstedt - 5 600 000 kronor
  I samverkan med ALMI Företagspartner Kronoberg

 • Ett nytt platsoberoende entreprenörskap på landsbygden – en forskningsbaserad interventionsstudie
  Peter Erlandson - 3 900 000 kronor
  I samverkan med Säter kommun, Hultsfreds kommun, Hylte kommun och Mörbylånga kommun

 • Anhörigstöd via 1177 vårdguiden till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt (internetbaserat), 2022-2024
  Anna Strömberg, Linköpings universitet - 7 000 000 kronor
  I samverkan med Linneuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt 1177 vårdguiden