Klossar med bokstäver bildar ord

Vad säger politik och forskning om klimatfrågan?

Våra studenter är universitetets viktigaste bidrag till samhället och vi vill ge dem kunskap om och insikter i samhällsutmaningarna. Som ett led i detta arrangerar Linnéuniversitetet en klimatdag inför valet 2022 där målgruppen är studenter och gymnasister, varav många är förstagångsväljare, samt allmänheten.

Linnéuniversitetet har ambitionen att vara en viktig aktör i samhället och i den regionala debatten. Våra utbildningar och vår forskning speglar många av de stora samhällsfrågorna och vi vill föra ut våra resultat till nytta för samhället. Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Programpunkterna utgörs av forskare vid Linnéuniversitetet som, med avstamp i sina respektive forskningsdiscipliner, kort presenterar några av de klimatfrågor och utmaningar utifrån sina olika perspektiv.

På plats finns också representanter för de politiska partierna som alla deltar i den efterföljande paneldiskussionen. Moderator är Kersti Forsberg verksamhetschef för Medieinstitutet Fojo.

Välkomna att delta på plats eller följ livesändningen på Lnu.se.

Program

Kalmar tisdag 10 maj - Fullriggaren, hus Magna, Universitetskajen i Kalmar
Klockan 16.00-18.00

 • Det planetära nödläget
  Martin Gren, professor i kulturgeografi
 • Piska eller morot – mot mer hållbara och cirkulära försörjningskedjor
  Helena Forslund, professor i företagsekonomi
 • Isarna smälter – hur påverkas ekosystemet?
  Hanna Farnelid, universitetslektor i marin ekologi (och forskningsledare för fjolårets expedition till Arktis)

Växjö onsdag 11 maj - IKEA-salen, hus N, campus Växjö
Klockan 16.00-18.00

 • Det planetära nödläget
  Martin Gren, professor i kulturgeografi
 • Piska eller morot – mot mer hållbara och cirkulära försörjningskedjor
  Helena Forslund, professor i företagsekonomi
 • Kolbalansen i skogen – aktuella resultat från forskningen på Linnéuniversitetet
  Johan Bergh, professor i skogsskötsel