Paneldebatt på Lnu 10 maj 2022. Medverkande forskare och politiker

Klimatpolitisk debatt på Linnéuniversitetet

Vad säger forskningen om klimatförändring och påverkan på samhället? Vad vill de politiska partierna göra för att möta dessa utmaningar?

Svar på dessa frågor och många fler fick vi ta del av 10-11 maj då det inför valåret 2022 arrangerades Klimatdagar på Linnéuniversitetet.

Forskare presenterade klimatfrågor från olika perspektiv och de politiska partierna var inbjudna för att ge sina perspektiv på utmaningarna och svara på frågor. Dessutom var Ungdomsförbund och miljöorganisationer inbjudna att medverka i foajén.Vicerektor  för hållbar utveckling, Gunlög Fur, inledde båda dagarna.

Båda debatterna livesändes och du kan ta del av inspelningarna under respektive ort nedan.