Digitala kompetensdagen

Konferens 1 november 2022: Digitala kompetensdagen

Syftet med Digitala kompetensdagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till omvärldsbevakning. Årets konferens genomförs på plats i Växjö den 1 november.

Vi satsar på att ha ett innehåll som tilltalar alla pedagoger, från förskola till universitet, och engagerar flera nationellt uppmärksammade föreläsare.

Arrangörer för Digitala kompetensdagen är RUC IT och Kunskapsmiljön Digitala transformationer vid Linnéuniversitetet samt AV-Media Region Kronoberg. Vi erbjuder två spår – ett för förskolan och ett för skolan.

Förutom föreläsningar kommer lokala och nationella aktörer att medverka som utställare.

Mer information om dagen och om anmälan