Matematiska uträkningar

Konferens online 1 november 2022 om särskilda utbildningsbehov i matematik

Temat för konferensen är "Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik". Ett samarrangemang av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet.

Tillsammans har vi en vision att kunna bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Genom att skapa engagemang kring detta tema möjliggör vi för utveckling av kunskap och bildning i frågan.

I denna online-konferens lyfts den specifika professionskunskapen som speciallärare i matematik besitter. Förutom föreläsningar kommer även parallella tematiska sessioner att ingå i konferensen. Dessa planeras innehålla bidrag från deltagarna på konferensen och vara väl förankrade i praktiken.

Konferensens målgrupper är:

  • Speciallärare i matematik
  • Lärarutbildare av speciallärare i matematik
  • Rektorer och övriga intressenter kring specialpedagogiska frågor i matematik
  • Forskare och forskarstuderande

Mer information om dagen och om anmälan

Kontaktpersoner:
Linnéuniversitetet, Malmö universitet: Helena Roos (helena.roos@lnu.se)
Linköpings universitet, Tuula Koljonen (tuula.koljonen@liu.se)
Örebro universitet, Anette Bagger (anette.bagger@oru.se)