Caleb Kayenga

Examensarbete för färre och kortare driftstopp

Hur kan man undvika eller korta ner driftstopp i produktionen? Under våren har Caleb Kayenga genomfört sitt examensarbete inom drift- och underhållsteknik på ett mindre sågverk. Fokus i hans arbete har varit systematiskt underhåll.

Hur gick arbetet till?

– Mitt examensarbete handlade om att undersöka och analysera vilka driftstopp som sker i sågverket. Jag har också arbetat med att organisera ett enklare lagersystem för reservdelar. Målet med arbetet var att hitta ett sätt för företaget att följa upp vilka driftstopp som inträffar, samt att se om dessa går att undvika eller åtminstone förkortas, berättar Caleb, som har läst kandidatprogrammet Drift- och underhållsteknik.

Under arbetets gång besökte Caleb sågverket flera gånger. Vid besöken genomförde han dels intervjuer med operatörer för förstå hur processen fungerar, dels bestod arbetet i observationer där Caleb genom att sitta med och studera olika moment i produktionen kunde bilda sig en uppfattning om verksamheten.

Caleb Kayenga

Undersöka orsaker

Observationerna gjorde det möjligt att undersöka och följa upp de kritiska punkter som orsakar oplanerade stopp. Med utgångspunkt i dem kunde en stopptidsrapport och förslag på åtgärder tas fram.

– Branschen var helt ny för mig, jag har aldrig besökt ett sågverk tidigare. Jag blev väldigt väl mottagen och fick se hela processen från inmatning till paketering. Jag fick all information jag behövde och lärde mig nya saker.

Resultat och rekommendationer

Examensarbetet resulterade i en rekommendation till företaget, bland annat med tips kring lagerhållningssystem för verktyg och reservdelar.

– Det är en avvägning hur mycket lager som ska hållas, men i vissa fall kan reservdelar vara bra att ha hemma för att undvika stopp i produktionen. Initialt leder kanske åtgärden till kostnader, men på sikt bidrar investeringen till det långsiktigt förebyggande arbetet, menar Caleb.

KVIST - ett projekt för företag och studenter 

Matchningen mellan Caleb och sågverket gjordes via projektet Kompetensväxel inom skog och trä – KVIST. Där arbetar Träcentrum Nässjö, Tekniska högskolan i Jönköping  och Linnéuniversitetet tillsammans för att öka samverkan mellan små- och medelstora företag inom skogs- och träindustri och lärosätena i Småland. Via KVIST får företag och studenter möjlighet att få stöttning i samverkansprocessen. 

Ny omgång - företag sökes

Just nu pågår arbetet med att kontakta nya företag inför höst och vår 2022/2023. Projektgruppen välkomnar nya intressenter bland såväl företag som studenter.   

Mer info om projektet Kompetensväxel inom skog och trä