Martin och Daniel studenter i KVIST-projektet

Kortare ledtider i fokus för studenter på möbelföretag

Under våren har KVIST-projektet matchat ett tiotal företag med studenter som sedan gjort i examensarbeten i den småländska skogs- och träindustrin. Daniel Larsson och Martin Mörck har samarbetat med ett småländskt möbelföretag och haft fokus på kortare ledtider i produktionsprocessen.

– Vi hoppas att vårt arbete har bidragit till att företaget fått mer insikt i sin produktion när det gäller vilka moment som utgör värdeskapande tid och vilka som inte gör det. Målet är att korta ledtiderna, och uppsatsen bidrar med information om nulägessituationen, vilket kan vara värdefullt inför framtida beslutsfattande, säger Daniel och Martin som just avslutat sina studier till högskoleingenjörer i Industriell ekonomi.

Arbetet inleddes med ett studiebesök på plats i december och har sedan följts upp med en rad besök, ca 6-8 stycken, under våren då arbetet med uppsatsen pågått.

– Det blev flest besök i mars-april då vi utförde mätningar, berättar Martin.

Studenterna skötte sig till stor del själva men fick också värdefull hjälp av produktionschef och operatörer på plats.

– Vi har fått mycket hjälp och ett väldigt fint bemötande. Någon har alltid ställt upp och hjälpt oss, även när vår ordinarie handledare inte var där, säger Daniel.

Med utgångspunkt i befintliga orderingångar valdes fyra möbler ut ur sortimentet för att följas upp närmare i en befintlig måleriprocess.

– Vi utgick från en tidsstudiemall och följde måleriprocessen från start till leverans för att se hur stor tidsåtgång respektive station kräver för varje möbel, berättar Martin. Arbetet ledde fram till några stycken förbättringsförslag som presenterats både för företaget och inom akademin.

KVIST – projekt för ökad samverkan
Redan under höstterminen förbereder många studenter de examensarbeten som ska genomföras under våren nästkommande år. Martin och Daniel kom i kontakt med möbelföretaget via projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST), som under tre år verkar för att växla upp samarbetet mellan små och medelstora företag inom skogs- och träindustri samt lärosätena i Småland. Träcentrum Nässjö är projektägare och deras nätverk ute i industrin är viktigt för koppla ihop industri och akademi.

– Vi på Träcentrum har löpande kontakt med företagen ute i branschen och kan underlätta kontakter och matchmaking mellan företag och studenter, förklarar Thomas Strand, industricoach på Träcentrum.

Förutom Linnéuniversitetet ingår Jönköpings tekniska högskola i projektet och tillsammans har Träcentrum och de båda lärosätena kontaktat ca 80 företag. Av dem har ett 25-tal samarbetat med ett 50-tal studenter. Nu i höst kommer flera samarbeten att inledas.

– Många av studenterna har inte funderat över skogs- och träbranschen tidigare och har nu upptäckt att det är en spännande och viktig bransch här i regionen, säger Nina Albrecht, biträdande projektledare på Linnéuniversitetet.

Positivt intryck av industrin
Daniel och Martin har fått ett positivt intryck av skogs- och träindustrin.
– Det har varit väldigt intressant. Vi har gjort ett projekt på sågverk tidigare under utbildningen, men utöver det hade vi inte mycket erfarenhet av branschen, säger Daniel.

Fördelen med att var på ett mindre företag är att man kan vara med delaktig och få större ansvar, menar de.
– Just detta företaget har också stort fokus på kvalitet, vilket kanske skiljer sig från massproducerande företag. Det var också intressant att få inblick i, fortsätter Daniel. Det har också varit spännande att se dynamiken i ett mindre företag. Och så är ju trä förstås ett levande material, man får anpassa sig efter det, avslutar han.