Skriver i en bok

Konferens med fokus på kreativt skrivande

Vilka är de konstnärliga processerna i skapandet av det litterära verket? Frågor som denna och fler därtill kommer att aktualiseras under konferensen ”Kreativt skrivande” den 8-9 september vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Det är den fjärde ämneskonferensen i kreativt skrivande som nu äger rum. Konferensen kommer aktualisera frågor om estetikens, kunskapens och pedagogikens roll i det konstnärliga skapandet och i våra utbildningar.

”Författaren och läraren i kreativ växelverkan” och ”Sinnlig läsning” är två av programpunkterna på konferensen. Den finlandssvenska författaren Monika Fagerholm är en av huvudtalarna, jämte författaren Khashayar Naderehvandi som doktorerade i litterär gestaltning 2020 med avhandlingen Vem vittnar för vittnet?

- Vi är otroligt glada och lättade att konferensen äntligen blir av – efter att ha blivit uppskjuten tre gånger, säger Cecilia Davidsson, konstnärlig lektor i kreativt skrivande. Som motto tar vi med oss ett citat av den hotade författaren Salman Rushdie: ”A poem cannot stop a bullet. A novel can´t defuse a bomb. But we are not helpless. We can sing the truth and name the liars.”

 

Mer om konferensen på https://lnu.se/kreativtskrivande2022