Kvinnor som demonstrerar

Krig kan både förstärka och utmana traditionella könsroller

Idag är det internationella kvinnodagen. En dag som globalt uppmärksammar kvinnors situation i världen gällande jämställdhet, fördomar, stereotyper och diskriminering. Målet är att skapa en mer jämställd, inkluderande och rättvis värld.

Till internationella kvinnodagen har vi bett Manuela Nilsson, docent i freds- och utvecklingsstudier, att berätta om kvinnors roll i krig.

Krig påverkar könsroller och jämställdhet på flera vis

”Ofta leder konflikter till mer traditionella könsroller, som till exempel kräver att kvinnor flyr för att ta hand om barn och familj. Männen å andra sidan stannar och slåss, vilket stärker uppfattningen om mannen som beskyddare av ’de svaga’, kvinnor och barn. Det är vad som sker i Ukraina just nu. I det här fallet är det på begäran av regeringen, men jag tror även att det är vad människor i allmänhet uppfattar som det bästa alternativet. I den aspekten ses kvinnor mer som offer än som någon med möjlighet att agera. Detta fortsätter in i fredsprocessen, kvinnor sällan syns vid förhandlingsbordet,” säger Manuela.

Krig leder ofta till tydliga könsroller

Manuela menar att väpnade konflikter ofta bidrar till en snävare förståelse av könsroller. Kvinnors position som offer förstärks ytterligare när sexuellt våld blir en del av krigsföringen.

”Dock finns det många kvinnor, i alla konflikter, som stannar kvar och aktivt arbetar mot konflikten. Bilden som förmedlas är däremot en av kvinnor och barn som flyr eller bor i flyktingläger. Det stärker vår förståelse av könsroller i krig. Tyvärr är det en ensidig bild som inte heller visar männens utsatthet, de flesta män vill ju faktiskt inte kriga”, understryker Manuela.

Väpnade konflikter kan även utmana de traditionella könsrollerna

”I inbördeskrig och andra interna konflikter inom länder som pågår under en längre tid tenderar kvinnor att ta på sig många roller som visar på deras handlingskraft. Kvinnor är inte bara de som kämpar på båda sidor om konflikten, utan tar även rollen som familjens försörjare. Många av de uppgifter som innan förbehölls män hamnar därmed på kvinnorna. Det leder till en förändrad förståelse av könsroller som ökar kvinnors självständighet och möjlighet att styra över sin situation”, säger Manuela.

När konflikten upphör sker ofta en övergång till de könsroller som rådde innan. Många kvinnor förlorar då sin nyfunna självständighet, även om vissa behåller den.

”Det finns mycket forskning som undersöker denna process. Internationella fredsskapande aktörer har i över trettio års tid arbetat för att stödja kvinnors självständighet i efterkrigsfasen. Det har i sin tur många gånger skapat en känsla av maktlöshet hos män, vilket resulterat i en ökning av våld i hemmet. Detta är ett fenomen som fått stor uppmärksamhet inom forskning,” säger Maneula.