Elever och lärare i klassrum.

Kurser hösten 2022 för personal i förskola och skola

Senast den 19 april kan man söka Linnéuniversitetets kurser som startar hösten 2022.

Yrkesverksamma inom skolväsendet kan söka fortbildning via Lärarlyftet eller via det reguljära kursutbudet. Datum för kursstart kan variera och flertalet kurser ges på distans. Det finns kurser inom flera olika områden som riktar sig till personal i förskola och skola.

Läs mer om Lärarlyftet

Exempel på kurser som riktas till personal i förskola och skola

Höstens kurser på Linnéuniversitetets webbplats
(Via länken ovan skriver man egna sökord för olika intresseområden.)
Ansökan görs via www.antagning.se

Ansökningsperioder

Nedan finns information om ansökningsperioder för olika kurser och program.