tre studenter framför hus N

Studenter undersöker hur återbruk och nyproduktion kan samsas under samma tak

I takt med att hållbarhet och cirkulära affärsmodeller blir allt vanligare behöver många företag hitta lösningar för att hantera nyproduktion och återbruksprocesser som fungerar sida vid sida. Under hösten har en grupp studenter från Linnéuniversitetet gjort projektarbete på ett familjeägt möbelföretag, där återbruk blivit en växande del av verksamheten.

Möbelföretaget som studenterna har arbetat tillsammans med har hållbarhet i fokus och arbetar med system för återbruk sedan lång tid tillbaka. Förutom de behov som finns idag ser de också att det är viktigt att det finns förutsättningar för återbruksverksamheten att växa framöver. Idag samsas nyproduktion och återbruk i samma lokal, vilket ibland medför krockar i produktionen.  

- I vårt arbete gjorde vi en processkartläggning och undersökte möjliga åtgärder för att förbättra återbruksprocessen, berättar Melker Knutsson, Mijo Cvitic och Gustav Norén som tillsammans genomfört arbetet. Till vardags studerar de tredje året på civilekonomprogrammet i Växjö, med inriktning Supply Chain Management.  
 
- Logistik är ett roligt ämne som är relevant i hela värdekedjan. Det går att göra skillnad med bra lösningar, säger Gustav. 

Så gick det till 

Studenternas projektarbete startade i höstas och gruppen har ägnat en dag i veckan åt uppgiften i ungefär tre månader. Tillsammans har de besökt företaget två gånger, och utöver det haft mejlkontakt med dem under arbetets gång.  

- Vi blev väldigt väl mottagna när vi kom dit, säger Mijo. Vi fick se hela produktionen, följa tillverkningen av en viss stol från början till slut och träffa medarbetarna.  

- En av de första sakerna vi fick se var också en helt ny robot. Vi lärde oss mycket under besöket och det märktes att det fanns en gedigen kärna av erfarenhet och kunskap bland medarbetarna, menar Gustav. 

Företag och studenter kom tillsammans överens om en rimlig avgränsning för projektet. Med utgångspunkt i de förutsättningar som fanns i den befintliga fabrikslokalen, lagrets placering samt risk för krockar i processerna för nyproduktion och återbruk, arbetade studenterna fram tre förslag. 

Förslagen innebar flytt av återbruket till ny lokal, nya layouter och flöden i befintlig produktion alternativt en ny avdelning för återbruk inrymd i befintlig lokal. Slutresultaten mynnade ut i en diskussion som redovisade såväl på universitetet som på företaget. 

Vilken nytta ser då studenterna med att få komma ut på företag? Melker, Mijo och Gustav är överens om att det var värdefullt att få göra ett skarpt projekt.  

-Det var roligt att få komma ut och se vilka problem som finns i verkligheten, säger Mijo. - Det är stor skillnad från att bara sitta och läsa. Här handlar det om konkreta saker och vi fick applicera det som vi lärt oss under flera års studier, menar Melker 

- Det var den bästa kurs vi haft, avslutar Gustav. 

KVIST - en extra resurs för företag och studenter 

Matchningen mellan studenter och företag gjordes via projektet Kompetensväxel inom skog och trä - KVIST. Där arbetar Träcentrum Nässjö, Tekniska högskolan i Jönköping vid Jönköping University samt Linnéuniversitetet tillsammans för att växla upp samverkan mellan små- och medelstora företag inom skogs- och träindustri och akademi. Via KVIST har företag och studenter också möjlighet att få stöttning i samverkansprocessen. 

- För företagens del handlar det kanske om att komma igång med samverkan genom att ta emot en student för första gången. För studenterna handlar det ofta om att få en större förståelse för branschen. I den processen är jag och mina kollegor med och stöttar båda parter, berättar Thomas Strand, industricoach på Träcentrum. 

Ny omgång inför hösten 

Just nu pågår arbetet med att kontakta nya företag inför höst och vår 2022/2023. Projektgruppen välkomnar nya intressenter bland såväl företag som studenter.   

Mer info om projektet Kompetensväxel inom skog och trä