Gula blommor.

Lärarstudenter belönades vid stipendiehögtid i Kalmar

Vid senaste stipendieutdelningen från Sparbankstiftelsen Kronan fanns två lärarstudenter bland pristagarna. Ceremonin ägde rum i Kalmar i slutet av november.

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut ett antal stipendier till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska högskola. 

Kristoffer Eriksson som har läst till lärare i idrott och hälsa fick ta emot Sparbankstiftelsen Kronans uppsatsstipendium om 25 000 kr.

Kristoffers uppsats handlar om ämnesspråk i idrott och hälsa. Syftet med denna kvalitativa studie är att ge en holistisk och fördjupad bild av ämnesspråk i dagens idrott och hälsa genom att undersöka lärares användande av, förståelse för och tankar om ämnesspråk.


David Johansson som har läst till lärare i historia fick också ta emot Sparbankstiftelsen Kronans uppsatsstipendium om 25 000 kr.

Davids uppsats är en studie av lärares tankar kring historieundervisning i det mångkulturella klassrummet. Syftet med studien är att försöka ge en klarare bild av ett forskningsfält som måste ses som ytterst aktuellt – det mångkulturella klassrummets olika utmaningar. Tanken är att kartlägga yrkesaktiva lärares tankar kring relation, orsak och lösning.

Mer information

Pristagare 2022
Studenter och forskare belönades vid årets stipendiehögtid i Kalmar.