Prisutdelning lärarutbildningen 2 juni 2022

Lärarstudenters uppsatser hyllades i Kalmar och i Växjö

Den 2 juni genomfördes populärvetenskapliga presentationer av uppsatser som har skrivits inom grundlärarprogrammet/verksamhetsintegrerad profil (VI-profil) i Kalmar och inom grundlärarprogrammet i Växjö. Presentationerna genomfördes samtidigt både i Kalmar och i Växjö.

Studenterna med inriktning fritidshem presenterade sina arbeten inom det fritidspedagogiska området. Studenter med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 och årskurs 4-6 presenterade sina självständiga arbeten inom ämnena svenska, matematik och naturorienterande ämnen/teknik. I Växjö genomfördes även presentationer kopplade till engelska och SO.  

Stipendier för bästa praktikutvecklande uppsats delades ut

Avslutningsvis hölls en gemensam avslutning för våra nya lärare. VI-kommunernas pris för ”bästa verksamhetsutvecklande uppsats” delades ut, här var prissumman 5 000 kr/arbete.

Stipendier för de tre bästa praktiknära uppsatserna/ort delades i år ut av Nybro och Tingsryds kommun, som är två av våra VI-kommuner. VI-lärare ute på VI-skolor har utgjort jury. De har läst, värderat och valt ut prisbelönta arbeten som förhoppningsvis kan sätta spår ute i skolan. Nedan följer några citat från de VI-lärare som i år anmälde intresse för att läsa, bedöma och välja ut ett arbete/inriktning:

”Intressant att läsa då jag följt flera av studenterna sedan termin ett. Intressant att få ta del av de ämnen som de skrivit om.”

”Det är intressant att läsa studenternas reflektioner från genomförda aktioner samt vilka frågor som arbetet väckt.”

”Ett praktiknära arbete bör enligt mig bidra med aktuell forskning, utveckla egna praktiken, men också skapa nyfikenhet att läsa vidare/ pröva i verksamheten.”

”Det är viktigt att arbetena redovisas, exempelvis på utförd arbetsplats (VI-skola), på utvecklingsgruppens möten (kommunnivå) och på fortbildningsdag i kommunen.”

Stipendiater Kalmar och Växjö

 • Vinnande självständigt arbete 2022 – inriktning 4-6 Kalmar
  Författare: Hanna Arvidsson och Annie Popov.
  Titel: “Skrivundervisning kräver skicklighet”. En studie om stöd till elever i skrivsvårigheter och till lärare som undervisar eleverna. 

 • Vinnande självständigt arbete 2022 – inriktning Fk-3 Kalmar
  Författare: Malin Gottfridsson och Tea Johnsson.
  Titel: “Om det är en jättesvår uppgift då kan jag tänka som typ någon annan gjorde.” En empirisk studie om elevers upplevelser kring att arbeta muntligt med problemlösning utifrån EPA-metoden.

 • Vinnande självständigt arbete 2022 – inriktning fritidshem Kalmar
  Författare: Frida Magnusson och Emelie Ågren.
  Titel: Elevers delaktighet och inflytande. Ett utvecklingsarbete om demokratiska processer i fritidshemmet.

 • Vinnande självständigt arbete 2022 – inriktning 4-6 Växjö
  Författare: Nathalie Axelsson.
  Titel: Elever i mellanstadiets svårigheter i algebra. Variationens påverkan på elevers utveckling inom algebraiska ekvationer.

 • Vinnande självständigt arbete 2022 – inriktning Fk-3 Växjö
  Författare: Hanna Frisk, Emma Johansson & Emelie Karlsson.
  Titel: Helklasskommunikation i problemlösning. En designstudie kring utformningen av en helklasskommunikation av hög kvalitet.

 • Vinnande självständigt arbete 2022 – inriktning fritidshem Växjö
  Författare: Tilda Gyllix & Jonathan Persson Dahl.
  Titel: “Vadå fri lek? Är de fängslade annars?” En kvalitativ studie om lärares utsagor om den fria leken på fritidshemmet.

Mer information och kontakt

Katarina Herrlin är programansvarig för VI-profilen som har utvecklats i Kalmar. Hösten 2020 utökades konceptet med skolor i Blekinge och Kronoberg och förhoppningen är att fler och fler skolor i regionen ska samarbeta med Linnéuniversitetet i verksamhetsintegrerade utbildningar. Jörgen Fors är programansvarig för VI-profilen i Kronoberg.

Här finns förteckningen över de uppsatser som presenterades 

Här finns mer information om Linnéuniversitetets ULF-projekt (Utveckling, Lärande, Forskning)

Katarina Herrlin, programansvarig för VI-profilen region Kalmar
katarina.herrlin@lnu.se

Jörgen Fors, programansvarig för VI-profilen region Kronoberg
jorgen.fors@lnu.se

Bildtext till översta bilden, pristagare och prisutdelare i Växjö.
Längst ner från vänster: Emelie Karlsson (Fk-3), Nathalie Axelsson (4-6), Emma Johansson (Fk-3). Mellersta raden från vänster: Jonathan Persson Dahl (fritidshem), Tilda Gyllix (fritidshem), Hanna Frisk (Fk-3). Översta raden från vänster: Robert Jonasson (rektor Väckelsångskolan Tingsryd), Linda Wågström (utvecklingsledare Tingsryd), Johanna Nordin (rektor Dackeskolan Tingsryd).

Tack till alla som deltog!

Prisutdelning i Kalmar
Daniel Hjertqvist från Nybro kommun delar ut pris till Hanna Arvidsson och Annie Popov i Kalmar.
Föregående bild Nästa bild
Lärarstudenter efter prisutdelning i Växjö.
Lärarstudenter efter prisutdelning i Växjö.
Föregående bild Nästa bild
Lärarstudenter efter prisutdelning i Kalmar.
Lärarstudenter efter prisutdelning i Kalmar.
Föregående bild Nästa bild