Eco-Tech

Linnaeus Eco-Tech 2022 – dags för internationell miljökonferens i Kalmar igen

Den 21-23 november 2022 arrangeras den trettonde Eco-Tech-konferensen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Precis som tidigare år har den lockat ett stort antal deltagare, denna gång från närmare 30 olika länder.

Närmare 150 deltagare från hela världen kommer att delta i årets Eco-Tech. Konferensen 2022 är en så kallad hybrid som ges på plats i Kalmar samt i digital form och kan därmed följas på distans.

Eco-Tech-konferensen som arrangeras vartannat år. Senast det begav sig var 2020 då den var helt och hållet digital. Nu precis som tidigare år leds även årets upplaga av William Hogland, professor i miljöteknik och ekoteknik vid Linnéuniversitetets Fakulteten för hälsa och liv.

Under sina år som forskare har han bl a sysslat med hur man lagrar/sorterar avfall och utvinner energi, industriell ekologi, vägbyggnads konstruktioner, regnvatteninsamling och lagring av vatten, alternativa toalettsystem med marksanering, landfill mining, phytoremediation (växter för rening av mark och vatten, för att nu nämna några områden.

Föroreningarna ökar trots ökad medvetenhet

Sedan förra Eco-Tech för två år sedan har William Hogland hunnit fira 50 år inom akademin som lärare och forskare. Eco-Tech är ett av de många internationella forsknings- och undervisningssamarbeten där han verkat sedan 1997.

– Det är anmärkningsvärt att markförstöringen liksom vatten-, luft- och markföroreningarna efter ett halvt sekel fortfarande ökar. Detta trots att människan idag ju är mycket mer medveten om miljökonsekvenserna än vad man var för femtio år sedan, säger William Hogland och blickar tillbaka till den tidpunkt då han startade sin akademiska karriär år 1972.

Bränder, cirkulär ekonomi och vetenskap genom vänskap

2022 års Eco-Tech-konferens pågår i dagarna tre och innehåller flera olika parallella spår – det fullständiga programmet ligger på konferensens websida – men för att bara nämna ett par-tre konferensdelar så lyfter William Hogland gärna fram följande:

Prevention and Mitigation of Waste Fires (PreMiWaFi, dag två). Detta är en session som behandlar det världsomspännande problemet med sopförbränning, både sådan som är planerad, anlagda och sådana bränder som startar av sig själva.

Det brinner i för många avfallsanläggningar och recycling stationer idag och över huvud taget i hela samhälle där för mycket material går tillspillo och röken förstör vårt klimat. Forskare och andra, inte minst brandpersonal, från länder som Sverige, Ukraina, Polen och Baltikum diskuterar såväl problemen som sätten att lösa dem på.

Phytoremediation (BAPR
Fytoremediering, det vill säga användande av växter för rening av luft, vatten och jord. Denna session (dag tre) anknyter dessutom till ett annat forskningsprojekt med liknande tematik, BAPR vilket är ett EU-projekt som pågått under lång tid och avslutas i maj 2023.

Projektet är också kopplat till Life Sure-projektet i Malmfjärden där bottensediment ska transformeras till jordförbättringsmedel. Nu ska dessa resultat diskuteras internationellt och den miljövänliga muddringsroboten Mudster presenteras i ett större forum än tidigare.

Vetenskapliga rön och vänskapliga kontakter

Ett alltid lika viktigt inslag i Eco-Tech-konferenserna har varit att få vetenskapliga rön att sprida sig genom att också skapa vänskapliga förbindelser. Detta gäller även denna gång.

Under rubriken ESEG (Environmental Science and Engineering Research Group, William forskargrupp genom åren) samtalar dvs en delmängd av de 23 doktorer som han handlett fram till doktorsexamen under sina år som professor. Efter de doktorerat, vad gjorde de sedan? Fortsatte de med miljöarbetet? När får de Nobelpriset?! – besök dem under eftermiddagen dag 2

- Som optimistisk professor tror jag fortfarande att vi - som den levande arten som är ansvarig för skadorna på miljön - kommer att kunna vidta de viktiga åtgärder som krävs för planetens återhämtning, säger William Hogland.

Linnaeus EcoTech Conference har under åren har främjat inte bara utbyte av kunskap och erfarenheter om miljöfrågor och teknik utan även fred, förståelse och vänskap bland deltagare från mer än 30 länder och 4 kontinenter, inklusive doktorandkurser med 17 nationaliteter

- Mer än någonsin är båda målen, det vill säga vetenskap och vänskap, lika viktiga. Jag vet att detta är ett ganska optimistiskt tillvägagångssätt, men det är fortfarande min uppfattning, avslutar William Hogland.

Mer information