Bordekoration vid högtid

Linnéakademiens Forskningsstiftelse utser professor Stavros Avrimidis till mottagare av Ternryds utmärkelse 2022

Årets mottagare av Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse tilldelas professor Stavros Avramidis vid The University of British Columbia (UBC). Priset som består av sammanlagt 1 miljon kronor delas ut den 20 oktober på Linnéuniversitetet, campus Växjö, med pristagaren på plats.

Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse delas ut till personer som bidragit med framstående insatser inom skogsnäringen, främst träförädling, samt utbildning, forskning och utveckling vid Linnéuniversitetet.

Mottagare av 2022 års Ternryds utmärkelse, Stavros Avramidis
Professor Stavros Avramidis, är verksam vid Department of Wood Science, Faculty of Forestry, The University of British Columbia, Canada. Mottagare av Ternryds utmärkelse 2022.

Mottagaren av makarna Ternryds utmärkelse 2022, professor Stavros Avramidis, som forskar om träets fysiska egenskaper och med särskilt intresse för träets torkningsprocess, är verksam vid Department of Wood Science, Faculty of Forestry, The University of British Columbia, Canada (UBC).

Utmärkelsen fördelas med 500 000 kronor till pristagaren och 500 000 kr som öronmärks till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet inom motsvarande forskningsfält.

- Vi är glada att återigen kunna dela ut makarna Ternryds utmärkelse till gagn för Linnéuniversitetet och dess forskning inom skogsnäringen säger Fredrik Åberg, ordförande i Linnéakademiens forskningsstiftelse.

Utmärkelsen får även detta år en extra tyngd av att internationella, högt kvalificerade forskare knyts närmare Linnéuniversitetet och Småland, vilket var ett starkt önskemål från makarna Ternryd.

Ternryds utmärkelse har delats ut av Linnéakademiens Forskningsstiftelses vartannat år sedan 2016. Utmärkelsen utgörs av två ekonomiska delar där en del av beloppet tillfaller forskaren och den andra delen tillfaller Linnéuniversitetet, för att etablera ett långsiktigt samarbete inom forskning och utbildning med forskaren.

Även mottagaren av Ternryds utmärkelse 2020, professor Heli Peltola, finns på plats i Växjö för att hyllas, då hon på grund av pandemirestriktioner endast tagit emot sitt pris under digitala former.

Prisutdelningen sker i sal Weber, i Hus K på campus i Växjö den 20 oktober klockan 13.00. Läs mer här.

Mer information