Fredrik Ahlgren i samtal i projektet IoT: labb.

Linnéregionen fortsätter satsa på att stärka småföretag med 13,7 miljoner kronor till nytt IoT-projekt

Små och medelstora företag i Linnéregionen får nu möjlighet att ta stora kliv i sin digitala utveckling. Ett nytt projekt satsar på att utveckla ett ekosystem för Internet of Things (IoT) i regionen. Målet är att öka kunskapsnivån om tekniken och ge företagen möjlighet att effektivisera sina verksamheter, reducera kostnader och minska sina koldioxidutsläpp.

Projektet, som är en fortsättning på det tidigare projektet IoT Lab för SMF, får finansiering med en total budget på 13,7 miljoner kronor från Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg.

Hjälpa företag att bli konkurrenskraftiga

Genom att erbjuda kunskapshöjande och praktiska aktiviteter inom området IoT hoppas man kunna ge företagen i regionen en konkurrensfördel i en alltmer digitaliserad värld.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta arbetet för att ställa om och stärka våra företag i Linnéregionen, både potentialen och utmaningen är enorm, säger projektledaren Fredrik Ahlgren, lektor i datavetenskap på Linnéuniversitetet. Genom att erbjuda både kunskap och de verktyg som behövs för att ta vara på de möjligheter som IoT erbjuder, hoppas vi att företagen i regionen ska kunna växa och bli än mer konkurrenskraftiga även på den globala marknaden.

Ett starkare näringsliv

Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom olika branscher i Linnéregionen och omfattar såväl Kalmar som Kronobergs län. Genom affärspaketet kring affärsmodeller hoppas man också kunna ge företagen insikter om hur tekniken kan påverka deras befintliga verksamhet och möjligheter för att utveckla nya produkter och tjänster.

– Det här är ett unikt tillfälle för företagen i regionen att ta del av de senaste rönen och teknik inom IoT och få ett tillämpat stöd att utveckla sina verksamheter, säger Fredrik Ahlgren. Vi är övertygade om att det här kommer att bidra till ett starkare och mer innovativt näringsliv i Linnéregionen.

Projektet drivs av institutionen för datavetenskap och medieteknik och institutionen för organisation och entreprenörskap på Linnéuniversitetet och drar i gång i mars 2023.