Laura Ferrans

Stora Linnéstipendiet på 500 000 till Laura Ferrans för hållbar cirkulär hantering av muddrade sediment

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Laura Ferrans, doktorand vid Institutionen för biologi och miljö.

Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Linnéstipendiet var en invigningspresent från Kalmar och Växjö kommuner då Linnéuniversitetet bildades 2010. Denna omgång kom det in totalt sju behöriga stipendiebidrag och av dessa valdes två slutkandidater ut genom en nomineringsprocess. Jurymötet skulle detta år ägt rum i Kalmar men genomfördes på grund av pandemin digitalt där de två slutkandidaterna fick presentera sina projekt.

Juryns motivering till vinst lyder:
Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Laura Ferrans, Institutionen för biologi och miljö, för projektet Recovery of nutrients in a circular economy perspective: Sustainable management of dredged sediments. 

Våra övergödda kuster och hav behöver all hjälp de kan få och Laura Ferrans adresserar denna utmaning genom ett innovativt, cirkulärt och unikt projekt som även inkluderar att ta tillvara på fosfor som är en ändlig resurs och som samhället behöver cirkulera.

Projektet syftar till att med hjälp av bio-kol, undersöka om sediment kan användas i jordbruket. Detta skulle innebära ett användningsområde för sediment från grunda vikar, som vi behöver få bort för att minska övergödningen. Det skulle dessutom innebära en ersättning till konstgödsel som driver på övergödningen i Östersjön samt öka självförsörjningen på fosfor i lantbruket. Resultatet kommer att ge stor tillämpning och nytta. Projektet har potential att hitta lösningar på globala utmaningar. Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling!

- Att bli tilldelad Linnéstipendiet känns fantastiskt, säger Laura. Jag känner mig motiverad att fortsätta min forskning och att få bidra till samhället.

Ta del av när Laura pitchar sitt projekt:

 

Projektet syftar alltså till cirkulär hantering av näringsämnen ur bottenslam från övergödda vattendrag där Laura särskilt tittar på Malmfjärden i Kalmar. 

-Det känns fint att kunna ge forskningsutrymme till lite yngre forskare som kanske är i brytpunkt mellan sitt avhandlingsarbete och nya projekt och att på så sätt göra det möjligt för dem att stanna kvar här, säger rektor Peter Aronsson. Att Kalmar och Växjö kommun gör detta tillsammans rimmar gott med Linnéuniversitetets vision att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, fortätter Peter.

Georgios Pardalis

Den kandidat som kom på andra plats var Georgios Pardalis vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik med sitt bidrag Integrated Home Renovation Service for  BRF condominiums. Georgios  tilldelas ett resestipendium på 25.000 kronor från Linnéuniversitetet.

Prisutdelningen av Linnéstipendiet äger rum i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid.

Juryn för Linnéstipendiet består av:

  • Hanne Lindkvist (ersätter Johan Persson) Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Magnus Wåhlin (ersätter Anna Tenje) Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Anders Norén, Hållbarhetschef, Södra