Bild på text "Akademisk högtid"

Linnéuniversitetet delar ut förtjänsttecken till fyra av sina forskare och lärare

Varje år utses personer som på ett eller annat sätt bidragit på ett framstående sätt till Linnéuniversitetets vision. De mottar så kallade förtjänsttecken. På Akademisk högtid i februari 2023 är det fyra nya personer som står på tur.

Förtjänsttecknen delas ut till personer som på ett framstående sätt bidragit till att stärka visionen om den kreativa och internationella forsknings- och kunskapsmiljön som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet vid Linnéuniversitetet.

­– Internationellt och nationellt samarbete är viktigt för utveckling av Linnéuniversitetet och en förutsättning för att sätta kunskap i rörelse. De medarbetare som vi premierar är alla goda exempel på detta och hjälper oss i utveckling av universitetet, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft.

Förtjänsttecken innebär, utöver ära och diplom även ett belopp om 25 000 kronor vardera som ska användas inom ramen för forskning, kompetensutveckling eller annan aktivitet av betydelse för personens fortsatta utveckling inom universitetets verksamhet.

– Att uppmärksamma medarbetare som har gjort viktiga insatser är angeläget för vårt universitet. Det är en fin tradition som betyder mycket för både den enskilde pristagaren och för dennes kollegor, säger prorektor Niklas Ammert.

Utmärkelserna delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid, som arrangeras 3 februari i Kalmarsalen, Kalmar.

Förtjänsttecken för 2023 delas ut till följande fyra

 • Utmärkelse till framstående forskare går till docent António Filipe Teixeira Macedo, institutionen för medicin och optometri.

  Motivering: Antonio Macedo driver framgångsrikt forskning inom det samhällsviktiga området optometri vid Linnéuniversitetet. Han har en produktiv, internationell forskarkarriär och har handlett flera forskarstuderande.

  Med verksamhetens bästa i fokus inspirerar han sin omgivning med entusiasm och engagerar sig att utveckla sin forskning i samverkan och gränsöverskridande. Han driver optometriforskningen på ett mycket ödmjukt sätt och inspirerar kollegor till forskning.
 • Utmärkelse för forskare eller forskarstuderande som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världen går till docent Charlotte Silander, institutionen för didaktik och lärares praktik.

  Motivering: Charlotte Silander har varit drivande i internationaliseringsarbetet, från början vid Växjö universitet och nu vid Linnéuniversitetet. Hon har på flera olika sätt arbetat aktivt för att föra ut Linnéuniversitetet i världen. Charlotte har drivit flera internationella utbildnings- och forskningssamarbeten bland annat i Kenya, Sydafrika, USA och Europa.

  Hon är en av Linnéuniversitetets STINTonians och undervisade en termin vid Williams College, USA. På hemmaplan har Charlotte har varit drivande i arbetet med utveckling av lärarutbildningen, bland annat genom internationalisering och avkolonialisering av kursplaner och litteraturlistor och genom en workshopserie i I-vägledning för studenter för ökat internationellt utbyte.

 • Utmärkelse till framstående handledare inom utbildning på forskarnivå går till seniorprofessor Per Gerrevall, institutionen för idrottsvetenskap.

  Motivering: Per Gerrevall har varit en mycket uppskattad och skicklig handledare och har framgångsrikt handlett ett flertal doktorander fram till disputation. Han har haft stor betydelse för uppbyggnaden av forskarutbildningarna i både pedagogik och idrottsvetenskap.

  Med kunnighet, lugn, lyhördhet och genuint intresse har han delat med sig av sin erfarenhet och gett råd och vägledning till såväl doktorander som forskarhandledare och handledarkollegier.

 • Utmärkelse till framstående lärare för pedagogisk skicklighet går till Morgan Rydbrink, institutionen för informatik.

  Motivering: Morgan Rydbrink är en skicklig pedagog, lyhörd inför sina studenter och flexibel i sitt sätt att låta dem möta ämnesinnehållet. Han arbetar för att ständigt förbättra sitt eget arbete och kursernas upplägg.

  Rydbrink är därtill en drivande kraft i den pedagogiska utvecklingen vid sin institution, alltid redo att dela med sig av kunskaper och idéer till sina kollegor.

Mer information