Tre manliga studenter sitter ner på en bänk utanför universitetet. I bakgrunden syns fyra kvinnliga studenter stå på en gräsmatta.

Linnéuniversitetet fortsätter att växa – antalet antagna ökar jämfört med 2019

Idag får 27 094 personer veta att de har blivit antagna till Linnéuniversitetet i höst. Det är en ökning med cirka 6 procent i jämförelse med hösten 2019.

Under de två senaste åren har lärosätena i Sverige sett en stor pandemieffekt med kraftigt ökade antagningssiffror. Linnéuniversitetet har varit ett av de lärosäten som ökat allra mest. 2021 antogs 31 574 studenter till Linnéuniversitetet, vilket ger en minskning på 14 procent till hösten.

- Vi har verkligen haft glädjande siffror de senaste åren och även om vi sjunker i antalet antagna jämfört med 2021 visar den positiva ökningen från 2019 att vi fortsätter att växa. Det är vi riktigt stolta över, säger Peter Citron, sektionschef för antagningen vid Linnéuniversitetets studerandeavdelning.

Höstens siffror placerar Linnéuniversitetet på en fjärde plats över flest antagna per lärosäte i Sverige. Bara Uppsala universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet har fler antagna till höstterminen 2022.

Enligt Universitets- och högskolerådets (UHR) statistik har totalt 294 000 antagits till svenska universitet och högskolor till hösten, vilket är en minskning med 14 000 antagna (-4,7 procent) från föregående år.

Sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet är den 22 juli och efter det får reserver löpande besked om de kommer in eller inte.

Statistik för enskilda lärosäten och utbildningar finns på uhr.se