Linnéuniversitetet i Almedalen

Linnéuniversitetet i Almedalen 2022 – Hur ska svensk skola möta hotet mot demokratin?

Linnéuniversitetet medverkar med flera olika inslag i Visby under Almedalsveckans måndag, den 4 juli. Rektor Peter Aronsson och forskare deltar i ett antal arrangemang som bland annat handlar om: Brott och (o)trygghet – Hur kan vi skilja mellan vetande, troende och tyckande? Att verka i demokratins tjänst. Vem bör bli politiker eller journalist? Intressant för skolväsendet är exempelvis seminariet: Hur ska svensk skola möta hotet mot demokratin? Utmaningar och prioriteringar i en osäker omvärld.

Hur ska svensk skola möta hotet mot demokratin? Utmaningar och prioriteringar i en osäker omvärld

Måndagen den 4 juli kl. 09.30. Presentation ny forskning:

Skolan har ett av de viktigaste uppdragen i kampen för att motverka ifrågasättandet av demokratin. Vilka frågor bör prioriteras och vilken väg ska svensk skola ta för att vända den negativa trenden? Hur ska framtidens lärare och skolledare arbeta för att uppnå läroplanernas tydliga demokratiuppdrag?

Den liberala demokratin är ifrågasatt och av många ansedd till och med som hotad. Fler och fler länder tar steg i en odemokratisk riktning. För att motverka den negativa samhällstrenden har svensk skola ett av de viktigaste uppdragen och ett tydligt framskrivet demokratiuppdrag i läroplanerna. Uppgiften att förmedla kunskap om demokratiska värderingar och kompetenser för att barn och elever ska leva i och kunna vara delaktiga i framtidens samhälle. Om skolan misslyckas i sin uppgift kommer auktoritära värderingar att ytterligare stärkas och demokratin förbli hotad, men hur viktigt anser medborgarna att demokratiuppdraget är? Är det viktigt att prioritera demokrati- och värdegrundsarbete i en tid när elevernas kunskapsresultat sjunkit? Utifrån den senaste medborgarundersökningen gjord vid Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet presenteras ny forskning om allmänhetens uppfattningar om vilka frågor som svensk skola bör prioritera.

Medverkande: Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap och prefekt vid institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet.

Läs mer om Linnéuniversitetet i Almedalen

Läs mer om Almedalsveckan 2022