Linnéuniversitetet på Universitetskajen i Kalmar

Linnéuniversitetet rekryterar professorer och lektorer till satsning på juridikämnet

Två professorer och fyra lektorer. Det söker Linnéuniversitetet nu i den stora satsning på ämnet juridik som sker med stöd av Kalmar kommun. Särskilt meriterade är personer som har fokus på förvaltningsrätt, civilrätt, straffrätt, processrätt, beskattningsrätt eller finansiell rätt.

Under 2022 inleder Linnéuniversitetet en offensiv satsning inom rättsvetenskap och juridik. Satsningen sker med stöd av Kalmar kommun. Vi söker därför medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla gammalt och i samverkan med externa aktörer bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden.

De tjänster som nu utlyses, två som professor och fyra som universitetslektor, innehåller en extra stor andel forskning under de första åren. Många av medarbetarna kommer att arbeta med och leda utvecklingen av den nya akademiska miljön i rättsvetenskap och samla forskargrupper.

– Ett spännande arbete väntar, med utveckling av nya utbildningar – både forskarutbildning, juristprogram och kurser – och av utbildningsmiljön som helhet. Vi skapar ett nytt kollegium och för detta behöver vi rekrytera lagspelare och ledare, som kan samla kollegor och har god förmåga att samverka såväl inom som utom akademin, säger Annika Staaf, docent i rättsvetenskap och en av verksamhetsledarna i satsningen på juridikområdet.

Ett spännande arbetsområde för kollegiet blir att prioritera och utveckla profilområden som ger nationell särprägel och internationell attraktivitet. Även pedagogiskt sätts målet högt. Studentmiljön ska utvecklas till att vara Sveriges mest lockande. För att nå dit skapas en arbetsmiljö som är mycket god för både medarbetare och studenter. En miljö där människor ser varandra, har inflytande och har ett hållbart student- och arbetsliv.