optikerinstrument

Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborg

Det behövs fler optiker i Sverige och branschen har länge efterfrågat fler utbildningsplatser. Nu är det klart att Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborgsområdet med första antagning redan nästa höst.

I Sverige är det bara Linnéuniversitetet och Karolinska institutet som har examensrätt för optikerutbildning och att den nya optikerutbildningen förläggs till just Västkusten är ingen tillfällighet.

– Bristen på optiker har länge varit stor och värst har det har det varit i Göteborg och i Norrland. Vi har fått frågan från branschen flera gånger tidigare, men då har vi inte riktigt varit redo för att ta oss an distansundervisningen. Nu har vi ett upplägg som verkligen kommer att fungera, säger Pauline Johansson, prefekt på institutionen för medicin och optometri.

Studenterna i Göteborg kommer att läsa tillsammans med studenterna i Kalmar, men det är en campusutbildning så all undervisning kommer att ske på plats på respektive studieort. I samarbetet mellan orterna och för den teoretiska undervisningen kommer digitala verktyg att användas.

– Vi har haft ett nära samarbete med Optikbranschen under de senaste två åren kring detta och vi har stor erfarenhet från decentraliserad utbildning från våra vårdutbildningar. Planen är att vi ska erbjuda ett 30-tal utbildningsplatser med första antagning till hösten 2023, säger Ian Nicholls, dekan vid Linnéuniversitetets fakultet för hälso- och livsvetenskap

Antalet utbildningsplatser styrs utifrån lärar- och utrustningsresurser och just nu pågår bland annat arbetet med att rekrytera en lektor och en adjunkt för uppdraget att bygga upp och driva optikerutbildningen på plats i Göteborg.