Växjö campus i höstskrud

Linnéuniversitetets rektor invald i internationell styrelse

Idag har rektor Peter Aronsson blivit invald som styrelseledamot i International Association of Universities för perioden 2022-2026.

 – Globalt engagemang för och från akademin är idag viktigare än någonsin för att öppna för en hållbar framtid. Linnéuniversitetet och Sveriges universitet- och högskoleförbund (SUHF) har en ambition för global mobilisering där Open Science är en nyckelresurs. Med detta förstärks prioriteringarna för att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling ytterligare, säger rektor Peter Aronsson.

Den nya styrelsen valdes vid International Association of Universities 16:e generalkonferensen på plats i Dublin – en sammankomst på temat universitetens relevans och värde för framtidens samhälle.

Kort om International Association of Universities (IAU)

International Association of Universities (IAU) grundades 1950, under UNESCO:s överinseende, och är den ledande globala sammanslutningen av högre utbildningsinstitutioner och organisationer från hela världen. IAU samlar sina medlemmar från mer än 130 länder för reflektion och handling kring gemensamma prioriteringar. IAU är en oberoende och icke-statlig organisation.

Sveriges universitet- och högskoleförbund (SUHF) är medlem i International Association of Universities.

Läs mer