Höstfärger

LNUC Concurrences anordar en sommarskola för doktorander på temat den koloniala antropocen.

The Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies organiserar den 15-19 augusti en internationell och interdisciplinär sommarskola för doktorander. Med stöd från Crafoordska stiftelsen och Åke Wibergs stiftelse får 18 studenter från 10 olika nationer och 4 världsdelar möjlighet att mötas, diskutera sina projekt och få hjälp från en internationell, handplockad lärarkår.

”Detta är den tredje sommarskolan för doktorander som LNUC Concurrences anordar”, säger professor Johan Höglund som anordnar skolan. ”De tidigare sommarskolorna har varit enormt givande och skapat varaktiga kontakter och samarbeten. Den har gett doktorander som ibland arbetat i ensamhet tillgång till ett stort kontaktnät samtidigt som det hjälpt dem vidare sina projekt.”

Som många forskare inom humaniora, samhällsvetenskap och miljövetenskap påpekat, finns det ett tydligt samband mellan det europeiska koloniala projektet och det rådande klimatnödläget. Med hjälp av nya och viktiga historiska, sociologiska, litterära, statsvetenskapliga och konstvetenskapliga projekt kommer sommarskolans undervisande forskare och dess studenter att ytterligare belysa detta samband. Mer information finns på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/concurrences-and-connections-the-colonial-anthropocene-15-19-aug-2022/