två förläsare och en moderator

Lyckad trygghetskonferens med fokus på samverkan

Ett 80-tal deltagare var med på den trygghetskonferens som arrangerades av Linnéuniversitetets institution för kriminologi och polisärt arbete. En konferens med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och samverkan mellan praktik och forskning.

Det blev två fullspäckade konferensdagar, med många uppskattade talare och engagerande deltagare som skickligt modererades av journalisten Nedjma Chaouche. Det var en mycket nöjd initiativtagare som summerade Trygghetskonferensen 2022:

– Det har varit otroligt givande dagar och så kul att få träffas IRL igen. Personer som arbetar med trygghetsskapande och  brottsförebyggande frågor har självklart väldigt mycket att prata med varandra om, säger Peter Lindström, professor i kriminologi och forskningsledare för Centrum för polisforskning och utveckling.

Den genomgående röda tråden, som lyftes av mer eller mindre samtliga talare, handlade om vikten av att kunna se bortom statistiken i de olika trygghetsmätningarna som utgör ett av flera verktyg för både Polisen och kommunerna för att få en korrekt lägesbild kring invånares upplevda trygghet.

Att jobba evidens- och kunskapsbaserat för att förstå siffrorna är en av förutsättningarna för att värdera och anpassa behovet av insatserna. Peter Lindström lyfter också fram behovet av de som ska svara på trygghetsundersökningar också förstår vad det är vi frågar efter.

– Förutsättningarna finns för att skapa något riktigt bra här. Vi har redan forskningssamarbeten med såväl Polismyndigheten som flera kommuner. Nu gäller det att på ett klokt sätt kunna dela den kunskap som forskningen och praktiken besitter så att vi kan lära av varandra, säger Peter Lindström.   

Trygghetskonferensen riktade sig till poliser, kommunanställda, forskare och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.