Händer håller i en planta

Lyssna till Linnéuniversitetets forskare på Kalmarsundsveckan

Linnéuniversitetet är med och arrangerar Kalmarsundsveckan 2022 – Kalmars egen hållbarhetsvecka, som äger rum den 7-9 september.

Evenemanget öppnar upp för samverkan och kunskapsspridning och är en chans att synliggöra det arbete som universitetet bedriver inom området hållbarhet.

– Kalmarsundsveckan är en arena där Linnéuniversitetet kan bidra med den kunskap som vi producerar. Vi vill vara en aktiv part i samhällsbyggandet och vägen mot en hållbar framtid, berättar Sofia Jönsson Ekström, koordinator för hållbar utveckling, vid Linnéuniversitetet.

Dagarna bjuder på inspirerande samtal, föredrag och aktiviteter på temat hållbarhet. Linnéuniversitetets forskare är med vid olika tillfällen i programmet. 

– Under onsdagen möter du Jonas Ewald som är med och samtalar kring Tre kriser i världen och under punkten Lokala hotshots finns vår vicerektor Ann-Charlotte Larsson med. Under fredagen så pratar Fredrik Ahlgren om IT–lab för små och medelstora företag.

Linnéuniversitetets vision och målsättning för 2025 trycker på hållbarhet och dess relevans för utbildning, forskning och samverkan.

– Hållbarhet är något som genomsyrar hela universitetets verksamhet och under Kalmarsundsveckan ges möjlighet att samverka med nya och gamla bekantskaper på området, förklarar Sofia.

Studenter och personal är välkomna att besöka Kalmarsundsveckan, för att uppdatera sig om vad som händer på hållbarhetsområdet, i Kalmar med omnejd.

– Här finns förutsättningar för både studenter och medarbetare till kompetens-utveckling, att bygga nätverk och att låta sig inspireras av andra stora aktörer i samhället. Många vill ta del av våra studenters färdigheter så ett besök skulle kunna öppna upp för samverkan i form av t.ex. praktikplatser och examensarbeten, avslutar Sofia.

Plats:
Kalmarsalen 

Mer information:
Se Kalmarsundsveckans webbsida för fullständiga dagsprogram och anmälningsformulär: https://www.kalmarsundsveckan.se/program

Vissa programpunkter kan även följas live via www.kalmarsundsveckan.se

Samarbetspartners:
Bakom initiativet står nio regionala aktörer: Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet, Riksbyggen, Skanska, Kalmarhem samt Länsförsäkringar Kalmar län och WSP.