postkoloniala studier

Masterprogram i koloniala och postkoloniala studier

Masterprogrammet i Koloniala och postkoloniala studier möter behov av kritisk analys av kolonialismens innehåll, betydelser och konsekvenser. Som student utmanas du att kritiskt undersöka hur civilisatoriska och eurocentriska diskurser uttrycks i politik, ekonomi, kultur, religion och konstnärliga framställningar. I ett brett utbud av kurser introduceras du bland annat i nordisk kolonialism, miljöhistoria, ursprungsfolksstudier och upplysningens vetenskapssyn. Programmet ger dig även träning i fält- och arkivarbete, samt färdigheter i att planera och genomföra seminarier.

Utbildningen ger en stabil bas för forskarutbildning och förbereder för framtida yrken inom inrikes och utrikes förvaltning, icke-statliga organisationer (NGOs), grund- och gymnasieskolor, nyhetsmedia, muséer och kultursektorn. Programmet ges på engelska.

Ansökan

Sista anmälningsdag för den internationella antagningsomgången är den 16 januari 2023 och den 17 april är sista ansökan i den nationella omgången. Mer information: https://lnu.se/program/koloniala-och-postkoloniala-studier-masterprogram/vaxjo-engelska-ht/ .

Sprid gärna informationen till studenter, kollegor och vänner!