Invigningsrutin med två personer på scenen

Matematikbiennalen är igång

Drygt 2 000 mattelärare befinner sig just nu i Växjö årets kongress Matematikbiennalen som arrangeras under torsdag och fredag denna vecka. Två dagar med seminarier, utställningar och workshops ger lärare från hela landet möjligheten att både inspirera och kompetensutveckla varandra, men också vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

Linnéuniversitetet och Växjö kommun står gemensamt för värdskapet av Matematikbiennalen 2022. Kongressen riktar sig till verksamma lärare och har arrangerats vartannat år sedan 1980.

Årets arrangemang är den 22:a i ordningen sedan starten och det är andra gången som den arrangeras i Växjö.

– Lärarna behöver inspirationen och samvaron med andra matematiklärare i landet. Det är extra roligt att vi kan ordna denna konferens efter år av restriktioner, säger Marcus Nilsson som är universitetslektor vid Linnéuniversitetets institution för matematik.

Temat för Matematikbiennalen 2022 har rubriken; Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.

En extra programpunkt har satts in i programmet men anledning av riksdagens pågående remiss om ämnesbetyg på gymnasial nivå som pågår till den 9 maj. Under denna programpunkt diskuteras bakgrund och konsekvensbeskrivning av Skolverkets ämnesplanförslag.