eu flagga

Möjlighet för dig som är masterstudent!

Nu kan du som är masterstudent ansöka om att bli en "Young Observer" i Horizon Europe-förslagsutvärderingar. Det betyder att du kommer att få en spännande inblick i hur EU väljer ut projekt för finansiering.

Varför ska jag ansöka? 

Du kommer att få kunskap och stöd för att utveckla färdigheter som är relevanta för att bedöma förslag och medvetenhet om möjligheterna med EU:s finansieringsprogram, som du kan använda senare i din karriär.

Detta är ett unikt tillfälle att direkt uppleva hur EU:s budget för Horisont Europa används, genom att välja ut de bästa förslagen i en rättvis och opartisk utvärderingsprocess i en hårt konkurrensutsatt miljö. Du kommer att observera arbetet hos oberoende experter som utvärderar förslag.

Om du väljs ut och deltar framgångsrikt kommer du att få ett "Young Observer"-certifikat, tilldelat av Europeiska kommissionen.

Vem kan ansöka?

Studenter som för närvarande är inskrivna i ett masterprogram, oavsett disciplin, vid ett universitet i en EU-medlemsstat kan ansöka om detta initiativ. Studenter från olika bakgrunder eller som tillhör utsatta och marginaliserade grupper uppmuntras särskilt att söka.

Hur du ansöker: 

Urvalsprocessen för "Young observers" pågår kontinuerligt, från öppnandet av utlysningen (1 april 2022) tills utlysningen stängs (14 december 2022). Unga observatörer kommer att bjudas in vid olika tidpunkter, enligt tidtabellen för utvärderingarna. Ansök nu för att maximera dina chanser: 

Vad händer om du blir utvald?

När du väl har valts ut som "Young observer" kommer du att bjudas in att delta i utvärderingar av Horizon Europe-utlysningar som äger rum från september 2022. Utvärderingarna täcker alla vetenskapsområden, från samhällsvetenskap och humaniora till naturvetenskap och ingenjörsvetenskap.

Utvärderingarna sker online, men i begränsade fall kan utvärderingsmöte äga rum på plats i Bryssel. Vid deltagande på plats kommer kostnaderna för resor och logi samt en dagtraktamente att täckas av Europeiska kommissionen.

Du kommer att få ett introduktionsseminarium som kommer att täcka alla aspekter av utvärderingen, inklusive praktisk utbildning och etiska frågor (sekretess, intressekonflikter, uppförandekod, osv.) för att hjälpa dig att bli tillräckligt bekant med processen och de ämnen som utvärderas och göra det mesta av din erfarenhet.

Från början av din observation av utvärderingsprocessen kommer du att matchas med en mentor från Europeiska kommissionen, som kommer att följa med dig under hela processen.

Välkommen att läsa mer och ansöka: HÄR

Become a Horizon Europe Young Observer | European Commission