Nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor

Nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor, tema för årets verksamhet: Ungas psykiska hälsa

Kollegiet för värdepedagogisk forskning på Linnéuniversitetet hälsar dig välkommen till årets tema. Nätverkets verksamhet utgör en arena för samverkan kring arbete med likabehandling och värdegrundsfrågor, till ömsesidig nytta för både den pedagogiska praktiken och universitetet.

Tema för årets verksamhet kommer att vara: Ungas psykiska hälsa – ett angeläget ämne som av olika anledningar känns särskilt viktigt att adressera just under detta år. Oro i omgivningen i världen och efterdyningarna av en pandemi sätter sin prägel på många av våra verksamheter just nu och i vårt nätverk behöver vi fundera över hur vi på bästa sätt kan bidra till att barn och unga kan bibehålla en god hälsa.

Fyra nätverksdagar 2022

5 april deltar vi i Länsstyrelsens Kalmar län arrangemang kring de nya skrivningarna i läroplanen kring sexualitet, relationer & samtycke. Under denna dag medverkar såväl Skolverket som Folkhälsomyndigheten.

7 juni är temat "Sexuella trakasserier i skolan". Under en heldag kring dessa frågor möts aktuell forskning och era verksamheter. Ett brett spektrum av frågor inom området presenteras av forskarna, som t ex "Hur kan en se på orsakerna till att sexuella trakasserier uppkommer?", "Hur vill elever att vi undervisar om sexuella trakasserier?"

13 september ägnar vi dagen åt att belysa och diskutera "Ungas psykiska hälsa" ur olika perspektiv.  

21 november tittar vi närmare på hur gymnasieskolans yrkesprogram påverkas av förekomsten av sexuella trakasserier. Linnéuniversitetets Eva Klope och Maria Hedlin presenterar och diskuterar aktuell forskning.

Tips kring sexualitet, samtycke & relationer

Under nästa år förändras en del av läroplanerna för de olika skolformerna. Ett bra sätt att ta del av dessa är att gå in på Skolverkets webb.
Skolverkets inspirationsmaterial och utbildningspaket.
Fler tips om hur vi kan undervisa kring frågor om sex och samlevnad finns samlade på UMO:s webbplats.

Lilla Genushäftet 3.0 är här!

Nätverkets medarbetare Maria Hedlin, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har reviderat den gamla trotjänaren i introduktion till genusområdet: Lilla genushäftet. Genushäftet finns till försäljning i informationsdisken till självkostnadspris (40 kr) på Linnéuniversitetet i Kalmar, på bottenplanet i det gula universitetsbiblioteket. Du kan också höra av dig direkt till Maria Hedlin.

Kontakt och nyhetsbrev från Nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor

Kollegiet för värdepedagogisk forskning på Linnéuniversitetet sammanställer regelbundet nyhetsbrev. Informationen går till alla som anmält sitt intresse för att arbeta på ett eller annat sätt inom nätverkets område och som tackat ja till medlemsskap i nätverket.
Läs mer om Nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor

Kontakta gärna nätverkssamordnare Ragnar Olsson
ragnar.olsson@lnu.se