Professor Zeilinger föreläser

Nobelpristagarna Aspect och Zeilinger flitiga föreläsare på Linnéuniversitetet

Två av de tre mottagarna av Nobelpriset i fysik 2022, Alain Aspect and Anton Zeilinger, har föreläst på flera av Linnéuniversitetets kvantkonferenser i Växjö under de senaste 22 åren.

Andrei Krehnnikov är professor i matematik och drivkraften bakom Linnéuniversitetets årliga konferens om kvantfysik som lockar världens främsta fysiker och matematiker till Växjö för att diskutera det senaste inom kvantteori och kvantteknologi.

Många kvantteoretiska stjärnor har de facto besökt Växjö och denna konferens genom åren och två av dem är numer kända även för resten av världen.

- Alain Aspect och Anton Zeilinger har varit key note speakers flera gånger, inklusive 2016-sessionen då de redovisade de sista experimenten där de lyckats täppa till de sista kryphålen, säger professor Andrei Krehnnikov.

Konferensen 2016 hette Quantum and Beyond (QB) och professor Anton Zeilinger var på på plats för att presentera resultaten som rätade ut de sista frågenteckena i det så kallade Bell-testet. Resultat som Aspect och Zeilinger tillsammans med John Clauser nu alltså får Nobelpriset i fysik för.

- Huvudsyftet med dessa studier var att testa de grundläggande egenskaperna hos mikrovärlden. En av de mest mystiska av dem är kvant icke-lokalitet, även känd som "spooky action at the distance" (Einsteins formulering), säger Khrennikov.

Bell-testet skapades av fysikern John Bell år 1964, för att testa teorin om kvantmekanik i förhållande till Albert Einsteins koncept om lokal realism, för att avgöra huruvida ”världen verkligen är så märklig som kvantfysiken påstår”.

Mer information