Människpr står och går över inomhusbro

Linnéuniversitetet och Ekonomihögskolan blir ackrediterade av AACSB

Idag kom beskedet. Efter sex års hårt och målmedvetet arbete från Ekonomihögskolan står det nu klart att Linnéuniversitetet får en internationell kvalitetsstämpel utifrån AACSB:s standard (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Ekonomihögskolan har sedan 2016 arbetat för att bli internationellt ackrediterade av AACSB, som är det största ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor.

Ackrediteringen innebär att Linnéuniversitetet erhåller en internationellt erkänd kvalitetsstämpel som visar på den högsta kvaliteten och ett tydligt framtidsfokus i de ekonomiska programmen. Linnéuniversitetets Ekonomihögskola är nu en av endast 6 % av världens 17 000 handelshögskolor som har uppnått den nivå som en ackreditering innebär.

De senaste sex åren har Ekonomihögskolan bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete i syfte att nå en ackreditering. Utbildning, studiemiljö, forskning, samverkan och kompetensutveckling har kontinuerligt kvalitetssäkrats.

Beslutet från AACSB om en ackreditering kommer efter en rigorös granskning och den kommer bland annat att göra det möjligt att attrahera högt kvalificerade nationella och internationella studenter och medarbetare till Ekonomihögskolan.

Dekan vid Ekonomihögskolan Susanne Ackum beskriver arbetet så här:

- Vi har arbetat tillsammans under resans gång och implementerat nya sätt att tänka och arbeta. Fokus har hela tiden legat på ständiga förbättringar och vi har tagit stora kliv, vilket vi idag är oerhört glada och stolta över.

Rektor Peter Aronsson har också tagit emot det glada beskedet:

- Fantastiska nyheter! Jag är så imponerad över alla medarbetare och kollegor som jobbat hårt för att det här ska bli verklighet. Stort tack till alla!