äldre par som tittar på mobilen

Ny telefonsupport ska underlätta digitala vård- och omsorgstjänster

Omkring en miljon svenskar känner sig inte inkluderade i det digitala samhället. Linnéuniversitetet är med i samverkansprojektet eHealth Arena, som nu lanserar Support 2025. Det är en avgiftsfri telefonsupport för personer som önskar få hjälp med digitala vård- och omsorgstjänster.

Vaccinationsbevis och nätläkare är några exempel på digitala vårdtjänster som har blivit alltmer vanliga de senaste åren. Men i takt med att vård och omsorg digitaliseras behövs stödjande insatser för att alla medborgare ska kunna ta del av dessa nya tjänster.

– Vi står idag inför stora utmaningar när det gäller det digitala utanförskapet där äldre många gånger är en särskilt utsatt grupp. Just därför fyller en telefontjänst en mycket viktig funktion för många. Det här är verkligen en bra satsning som ser till framtidens vård och behov, säger Mattias Adolfson, regionråd och styrgruppsordförande i eHealth Arena.

Linnéuniversitetet är del av ett nytt initiativ som syftar till att underlätta i mötet med det digitala för boende i Kalmar med omnejd. Support 2025 är en avgiftsfri telefonsupport som lanseras för att hjälpa till i stora och små frågor som rör digital vård och omsorg. Initiativet är ett samarbete mellan eHealth Arena, där Linnéuniversitetet ingår, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och sex av länets kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Tjänsten är tillgänglig för alla boende i dessa kommuner.

Support 2025 kommer inledningsvis att testas under perioden 1 februari till 30 juni för att sedan utvärderas. Den kan nås på telefonnummer 010-199 22 25.

 

Läs mer om Support 2025 som är en del av projektet eHealth Arena.