Didaktikens språk

Ny bok – Didaktikens språk: om skolundervisningens mål, innehåll och form

Det finns mycket som förenar lärares arbete, oavsett ämnesområde och nivå i utbildningssystemet. Principiella frågor om hur elever kan utmanas och stimuleras till utveckling och lärande, liksom övergripande frågor om skolans syfte och mål, är något som alla lärare reflekterar över. Lärare behöver därför ett gemensamt språk som möjliggör samtal och reflektion.

Bokens redaktörer är Linnéuniversitetets forskare Andreas Nordin tillsammans med Michael Uljens från Åbo Akademi i Vasa.

I boken samlas bidrag från olika didaktiska traditioner kring gemensamma frågor om skolundervisningens mål, innehåll och form. Syftet med boken är att ge blivande och yrkesverksamma lärare en fördjupad förståelse för hur dessa didaktiska frågor förstås och hanteras inom olika traditioner och hur de kan användas som utgångspunkt för lärares handlande i klassrummet. En sådan förståelse kan bidra till utvecklandet av såväl ett eget som ett gemensamt didaktiskt språk.

Bokens mål, innehåll och form sammanför allmändidaktiska, skoldidaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv och ger på så sätt en bred bild av lärares didaktiska arbete. Den innehåller bland annat kapitel om skolans demokratiuppdrag, hur man som lärare kan arbeta med att utveckla elevers ämnesspråk och hur läroplanen kan fungera som ett arbetsredskap för lärare i deras dagliga arbete.

Mer information

Bokens redaktörer är Andreas Nordin, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet och Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Det är även fler forskare från Linnéuniversitetet och från andra lärosäten som har bidragit med kapitel i boken.

Den 25 maj kl. 13.00–15.00 bjuder Andreas och Michael in till:
seminarium om bokens innehåll.
Även kollegor och medförfattare från kunskapsmiljön Utbildning i förändring kommer att delta. Välkommen till Lammhultsrummet, campus Växjö eller deltagande via Zoom. Länk till Zoom
Meeting ID: 651 0800 4378 och Passcode: 586945.

Boken ges ut av Gleerups förlag och finns tillgänglig från den 29 april 2022.
Mer information om boken och möjlighet att provläsa:
Didaktikens språk: om skolundervisningens mål, innehåll och form